efektum
Najnowsze
W 2022 roku do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafiło ponad 50 skarg od osób niepełnosprawnych. Większość została skierowana do prawników. Skargi dotyczyły przede wszystkim nieprzestrzegania specjalnego wymiaru pracy,...
2022-11-23
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wyższych limitów prądy wg zamrożonych cen. Muszą jednak złożyć oświadczenie do końca listopada.Zamrożenie cen energii elektrycznej wprowadza podpisana już przez Prezydenta RP ustawa o...
2022-11-21
Po tym, jak poinformowaliśmy opinię publiczną o sytuacji w której pan Marcin Skrzyperk, poruszający się na wózku elektrycznym został wyproszony z autobusu miejskiego, prezydent Tomasz Budasz w porozumieniu z MPK podjął decyzję o...
2022-11-17
Do końca listopada trwa nabór wniosków o dofinansowanie prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki pochodzą z puli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),...
2022-11-16
 Niestety, niepełnosprawny na rynku pracy to dziś często obiekt, na którym można zarobić lub zaoszczędzić - mówi szczerze Marta ze Sławęcina, chorująca na Dziecięce Porażenie Mózgowe.- O wymarzoną pracę jest nam...
2022-11-14
Rusza nabór wniosków w Programie Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku. Na realizację programu przeznaczono rekordowe 30 mln zł.Program ma na celu wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób...
2022-11-10
Zamrożenie ceny prądu dla osoby niepełnosprawnej wymaga złożenia według wzoru w artykule oświadczenia o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie za odbiorcę uprawnionego.UWAGA! Niezłożenie tego oświadczenia wyklucza...
2022-11-09
Ruszył nabór wniosków do programów realizowanych przez MOPS. Pomoc w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej będzie dotyczyć opiekuna dla osoby niepełnosprawnej, opieki wytchnieniowej i zajęć w ramach...
2022-11-03
Dobrze jest włączenie zaczynać od najmłodszych lat. Łatwiej nam wtedy przyjąć osoby z niepełnosprawnością jako kolegów ze szkoły czy z pracy i po prostu jako ludzi – mówi prof. Connie Kasari, ekspertka w opracowywaniu...
2022-11-02
Wydarzenie miało miejsce w poniedziałek o godzinie 11:00 w Stowarzyszeniu "Na Tak" przy ul. Dobrogojskiego w Poznaniu.Zebrani dyskutowali na temat ukazywania w mediach wizerunku osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie "Na Tak", to...
2022-10-28