efektum
Najnowsze
Kontrola NIK wykazała, że aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, prowadzona przez powiatowe urzędy pracy była nieskuteczna. W okresie kontroli ponad 80% osób z orzeczeniami nie pracowało, ani nie szukało pracy. Dlaczego...
2022-02-16
O Zakładach Aktywności Zawodowej pracujący w nich niepełnosprawni mówią: to nasza przystań. Pracując w nich, uczą się odpowiedzialności i przygotowują do samodzielnego życia. Jest to możliwe m.in. dzięki corocznym dotacjom...
Kielce
2022-02-14
2,5 mln, czyli ponad 80 proc. osób z niepełnosprawnościami, nie miało w latach 2018-2020 pracy ani jej nie szukało – podała w raporcie Najwyższa Izba Kontroli.Według opracowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli raportu o...
2022-02-11
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy, na mocy której pies przewodnik będzie mógł w pełni pomagać osobom niepełnosprawnym w odzyskiwaniu przez nich samodzielności i mobilności. Dzięki takiemu przewodnikowi człowiek z...
2022-02-09
Z zakazu wjazdu do tzw. stref czystego transportu zwolnione są m.in. pojazdy „posiadające odpowiednie oznaczenie, którymi poruszają się osoby niepełnosprawne”. Ten nieprecyzyjny zapis, stwarzający wiele możliwości...
2022-02-07
Bez barier. W gminie Wadowice to nie jest pusty slogan. Mieszkańcy borykający się z niepełnosprawnościami, także poruszający się na wózku inwalidzkim, mogą liczyć na pomoc w transporcie wymagającym załatwienia najpilniejszych...
Wadowice
2022-02-03
Historie 10 niepełnosprawnych osób – w tym m.in. tenisistki stołowej Karoliny Pęk oraz mówcy motywacyjnego Przemysława Świercza – trafiły do cyklu reportaży, które pojawią się w internecie w ramach projektu...
2022-02-02
Przeanalizowano dostępność stron www operatorów pocztowych działających w Polsce. Sprawdzano użyteczność tych rozwiązań, ich wersji mobilnych oraz aplikacji przedsiębiorstw telekomunikacyjnych i pocztowych.W pierwszym etapie...
2022-01-31
Swego czasu, kiedy to oddawano do użytku dworzec przesiadkowy w Cieszynie zarówno władze miasta, jak i mieszkańcy mieli nadzieję, że dzięki tej inwestycji znacznie poprawi się komfort oczekiwania na autobusy i pociągi....
2022-01-28
Niepełnosprawni podopieczni Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych ze Skarżyska – Kamiennej od września ubiegłego roku wspinają się na kolejne szczyty, ich celem jest zdobycie Korony Gór Polskich. W ostatnich dniach...
2022-01-26