efektum
Śląskie
Rodzice niepełnosprawnych dzieci w końcu będą mogli dorabiać. Pełnoletni wciąż nie wiedzą, czy zmiany są korzystne.Wszystkie osoby, które do tej pory korzystały ze świadczeń pielęgnacyjnych, będą mogły nadal je...
2023-05-31
Osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła uzyskać świadczenie wspierające dopiero po 18. urodzinach.Nowe świadczenie wspierające ma być przyznawane w sześciu różnych kwotach w zależności od tego, jak bardzo osoba z...
2023-05-29
Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu (24-26 maja) posłowie zajmą się projektem ustawy wprowadzającym nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami. Jego kwota sięgać ma od prawie 800 zł do ponad 3,1 tys. zł brutto...
2023-05-26
Z uwagi na planowane zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego, orzeczenia o niepełnosprawności, które do tej pory były przedłużone – zaczną tracić swoją ważność. W najgorszej sytuacji będą ci, których dokument wygasa...
2023-05-24
Zespół orzekający może zweryfikować orzeczenie o niepełnosprawności, nawet gdy zostało wydane na stałe.Sąd Najwyższy rozpatrywał pytanie prawne, które powstało na kanwie sprawy jednoocznego mężczyzny. Miał orzeczenie o...
2023-05-15
Stan zagrożenia epidemicznego ma się zakończyć 1 lipca 2023 r. To oznacza, że część dokumentów straci ważność. Dotyczyć to będzie m.in. niektórych orzeczeń o niepełnosprawności. Kiedy to nastąpi i które orzeczenia...
2023-05-12
5 maja obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To okazja by zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i wyzwania z jakimi mierzą...
2023-05-08
Co 10. Polak ma problemy z poruszaniem się. W życiu codziennym mogą im pomóc roboty towarzyszące, które zrobią zakupy lub podadzą leki. Nad projektem dotyczącym satelitarnej nawigacji robota kompana, który w przyszłości może...
2023-05-04
5 maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce obchodzimy wtedy też Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. To kolejny dzień w „niepełnosprawnościowym”...
2023-05-02
Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest prawem nabytym i może ulec zmianie, także gdy niepełnosprawny uzyska zdolność do pracy wskutek adaptacji do warunków jakie wyznacza mu jego choroba – nawet jeśli się nie cofa, a...
2023-04-28