efektum
Śląskie
Według Systemu Informacji Oświatowej ponad 30 proc. szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych jest niedostosowanych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. Wiceminister resortu edukacji Marzena Machałek zapowiada...
2022-09-28
Lodołamacze przyznane - chodzi o konkurs adresowany do pracodawców, instytucji i organizacji, które wyróżnia wrażliwość społeczna. Uroczysta gala odbyła się w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.Po raz siedemnasty nagradzamy...
2022-09-26
Gdańska rodzina, z której pochodzi Filip, radzi sobie, mimo że on i jego brat są niepełnosprawni. Jednak żeby zajmować się synami, ich mama zrezygnowała z pracy, jest wykończona ciągłą opieką. Filip chce odciążyć swoją...
2022-09-19
Jedną z ważniejszych preferencji podatkowych obejmujących osoby niepełnosprawne, jest ulga rehabilitacyjna na samochód. Skorzystać z niej mogą nie tylko osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale też ich opiekunowie. Zobacz,...
2022-09-15
Komisje w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności wrócą do badania i wydawania orzeczeń po osobistym stawiennictwie zainteresowanego.Epidemia Covid-19 wygasa, ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa jest minimalne, a...
2022-09-14
Szerpowie Nadziei, to grupa wolontariuszy, która wyruszyła w sobotę na tatrzańskie szczyty, asystując blisko 70 osobom z różnymi stopniami niepełnosprawności, aby spełnić ich marzenia bycia w najwyższych w Polsce...
2022-09-05
Trwają prace nad programem samochodowym dla osób niepełnosprawnych. Da on możliwość dofinansowania do zakupu samochodu osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.Samochód dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jest bardzo...
2022-09-02
Grupa osób niepełnosprawnych z Jastrzębia-Zdroju wzięła udział w warsztatach żeglarskich w sercu Wielkich Jezior Mazurskich - Giżycku. Uczestnicy nie tylko świetnie się bawili, ale również część z nich zdobyła patent...
2022-08-25
Ruszyły prace nad programem, w myśl którego Polacy mieliby otrzymać zapomogę od państwa na zakup nowego samochodu. O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, których domowy budżet nie...
2022-08-19
Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program...
2022-08-18