efektum
Regulamin

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego polskabezbarier.pl.
W Regulaminie określone se prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu polskabezbarier.pl.

Regulamin jest dostępny na stronie http://www.polskabezbarier.pl/regulamin.php

Użytkownik - osoba posiadająca aktywne konto w serwisie internetowym polskabezbarier.pl.

Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się - tj wpisaniu poprawnego loginu oraz hasła - miejsce w Portalu, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik polskabezbarier.pl może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portalu.

Profil - dostępne publicznie w Internecie miejsce na Portalu w którym publikowany jest zbiór informacji zawierających zdjęcia, opisy oraz inne dane wpisane przez danego Użytkownika.

Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji na polskabezbarier.pl.

Komentarz - pisemne wyrażenie opinii na temat Informacji publikowanych na Portalu b±dĽ na temat Profilu Użytkownika wystawione poprzez innego zarejestrowanego b±dĽ niezarejestrowanego Użytkownika Portalu.

Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Portalu.

Ban - Blokada nałożona na Użytkownika, który złamał zasady Regulaminu.

Administracja Portalu - Zespół osób administrujący Portalem i kontrolujący treści udostępniane na Portalu polskabezbarier.pl.

Zasady ogólne:

Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość : zmiany lub usunięcia swoich danych/zdjęć/filmów itp przy użyciu narzędzi dostępnych w Koncie.

Niedozwolone jest:

używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyj godność,
obrażanie innych osób,
promowania innych stron internetowych bez zgody Administratora Portalu,
umieszczanie materiałów pornograficznych w jakiejkolwiek formie,
łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,
wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.

Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Portalu, a w szczególności do tekstów, zdjęć i filmów.

Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialność za korzystanie z konta. Administracja Portalu może zmieniać lub usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika w przypadku gdy nie spełniaj one postanowień niniejszego Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.