efektum
Najnowsze
Wprowadzimy nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które mają największą trudność w samodzielnym funkcjonowaniu. Wyniesie ono nawet 200 procent renty socjalnej, czyli niemal około 3200 złotych - poinformował...
2023-04-05
Nie jest jasne, jak długo osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie będą korzystać z uprawnień przysługujących na podstawie orzeczeń, których ważność została wydłużona w czasie pandemii.Senat odrzucił ustawę o...
2023-04-03
Społeczeństwo w Niemczech dostrzega korzyści wynikające z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Potwierdzają to wyniki badań opinii publicznej.Obowiązki pracodawcówWielu pracodawców rezygnuje z zatrudniania osób z...
2023-03-31
NiepełnosprawnośćKażdy stan chorobowy, niezależnie od jego przyczyny, i charakteru może zakończyć się powrotem do zdrowia, zgonem lub powodować długotrwałe lub trwałe upośledzenie sprawności fizycznej i/lub psychicznej...
2023-03-29
W roku 2023 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Celem programu jest...
Kędzierzyn-Koźle
2023-03-27
W piątek niepełnosprawni i ich opiekunowie prawni opuszczą Sejm przerywając protest, który został odwieszony 6 marca - informuje posłanka Koalicji Obywatelskiej, a jednocześnie uczestniczka protestu, Iwona Hartwich.Z wpisu Hartwich...
2023-03-24
Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie ma mieć trzy poziomy, a najwyższy z nich ma zostać uruchomiony dopiero od nowego roku.Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik...
2023-03-22
Słyszy się czasem przewrotnie, że „móc to przede wszystkim chcieć”. Słyszą to też osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, na co dzień niepracujący. Większość z tych, którzy sądzą, że nie pracują, bo im wygodnie albo...
2023-03-20
Postrzeganie niepełnosprawności w społeczeństwie jest blisko związane z postrzeganiem roli kobiet. Nasze środowisko nie różni się od reszty. A może jest nawet jeszcze bardziej zachowawcze.Podobno lada chwila, już niedługo,...
2023-03-17
Rządowy plan na rzecz osób z niepełnosprawnościami nie przyniósł – za wyjątkiem ministerstwa Marleny Maląg – wzrostu ich zatrudnienia.Administracja rządowa miała zatrudniać minimum 6 proc. pracowników niepełnosprawnych –...
2023-03-15