efektum
Najnowsze
W kwietniu 2022 roku korzystałam z 3 dni urlopu rehabilitacyjnego (w celu wykonania badań specjalistycznych i innych zabiegów zgodnie z przysługującym mi prawem), a w lipcu wyjechałam na turnus rehabilitacyjny termin od 12.07.2022...
2023-10-11
I Konferencja naukowo-szkoleniowa „Mobilność osób o szczególnych potrzebach”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 października 2023 roku.Termin: 26-27 października 2023 r.Konferencja objęta jest honorowym patronatem...
2023-10-09
Dostępne wybory to również dostępne lokale wyborcze. Takie, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami osobiste i tajne oddanie głoZamieszczamy poniżej „Arkusz oceny dostępności lokalu wyborczego”.Każda osoba...
2023-10-06
Coraz więcej osób korzysta z aplikacji mObywatel. Już niedługo ma pojawić się w niej nowa funkcja, polegająca na dostępie do legitymacji w wersji online dla osób z niepełnosprawnością.Legitymacja jest potwierdzeniem posiadania...
2023-10-04
Do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej senator Andrzej Kobiak skierował oświadczenie, w którym poruszył zgłaszany przez pracodawców problem badań okresowych w związku z nowymi orzeczeniami o...
2023-10-02
Nie wszyscy zainteresowani z powiatu prudnickiego skorzystają z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Problemem nie jest brak pieniędzy, ale możliwość ich wydatkowania w tym roku.Dlatego wiele...
Opole
2023-09-29
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie opiekującej się nad młodym podopiecznym z niepełnosprawnością – w wieku do 18. lat, a w przypadku pobierania nauki – do ukończenia 25. roku życia. Od 1 stycznia 2024 r. osoby...
2023-09-27
W Polsce wciąż za niskie jest zatrudnienie niepełnosprawnych, wynika to najczęściej z utartych w społeczeństwie stereotypów. Tymczasem osoby niepełnosprawne często nie tylko efektywniej pracują, lecz także z ich zatrudnienia...
2023-09-25
Prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miał trafić do Sejmu do końca 2021 r. Nie wiadomo kiedy trafi. A na konieczność uchwalenia przepisów zwracali uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich,...
2023-09-22
Niepełnosprawni i ich opiekunowie walczą o upublicznienie prac nad skalą określającą, na ile dana osoba jest samodzielna i niezależna, a na ile potrzebuje wsparcia innych. Ta skala ma być wykorzystywana przy ustalaniu wysokości...
2023-09-20