efektum
Najnowsze
Ogólnopolski Konkurs „Cześć, Europo!” – to największy w Polsce konkurs dla szkół podstawowych o tematyce Unii Europejskiej, organizowany przez stowarzyszenie Młodzi dla Europy, tworzone przez czwórkę zaangażowanych...
2020-03-04
W Polsce żyje około 1,2 mln osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym 200 tys. ze znaczną niepełnosprawnością. Sport uprawia już ponad 17 tys. zawodników zrzeszonych w kilkuset klubach Olimpiad Specjalnych. W...
2020-03-03
Dzieci, młodzież, starsi i niepełnosprawni startowali w niedzielę w Biegu Tropem Wilczym, który odbył się w Pionkach. Udział w tegorocznej edycji biegu wzięło ponad 250 uczestników.Symboliczny dystans 1963 metrów najszybciej...
Radom
2020-03-02
Niepełnosprawni z Torunia mogą dostać pomoc! W jaki sposób?Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu wyciąga rękę do osób niepełnosprawnych. W placówce rozpoczyna się nabór do programu ?Asystent osobisty osoby...
Toruń
2020-02-28
Małopolski Tele-Anioł to projekt, którego celem jest zapewnienie tzw. teleopieki osobom starszym i niesamodzielnym z wykorzystaniem najnowszych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Dodatkowo część uczestników może skorzystać...
Chrzanów
2020-02-27
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych był odpowiedzią rządu na protest osób z niepełnosprawnościami, który miał miejsce w Sejmie w 2018 r. Idea powołania funduszu związana była z udzielaniem wsparcia...
2020-02-26
I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborachWyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:terminie wyborów oraz godzinach głosowania;właściwym dla siebie okręgu wyborczym i...
2020-02-25
8 lutego br. w Łęce Opatowskiej odbyła XXII Sesja Rady Gminy, na której obecni radni wszystkie uchwały podjęli jednogłośnie.Otwierając obrady, przewodniczący Michał Jerczyński potwierdził obecność 13 radnych. Po czym...
Łęka Opatowska
2020-02-22
Zgodnie z art. 9a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów właściwy organ udziela bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99 proc....
2020-02-21
W Polsce coraz popularniejsze stają się tak zwane kawiarnie integracyjne. Czyli miejsca, w których co najmniej część zespołu stanowią osoby z niepełnosprawnościami. Te ze wszech miar pozytywne inicjatywy miewają jednak problemy....
Wrocław
2020-02-20