efektum
Najnowsze
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt lub rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czyli mLegitymację. Dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel będzie można ją przechowywać na własnym...
2023-01-12
Kryzys zdrowia psychicznego niestety wciąż wiąże się z wykluczeniem społecznym. Bez wątpienia najlepszą drogą do wyjścia z niego jest powrót do pracy. Pomoże w tym program rehabilitacji kompleksowej PFRON.- Gdy mówimy o...
2023-01-11
Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych jest w Unii Europejskiej znacznie większe niż ryzyko biedy wśród ludzi w pełni sprawnych fizycznie.W 2021 r. 21,7 proc. ludności UE było zagrożonych...
2023-01-09
Z początkiem 2023 roku w życie weszły zmiany w zakresie refundacji NFZ. Pojawiły się nowe kategorie wózków, w tym także takie których do tej pory nie było lub były nieco inaczej postrzegane-klasyfikowane. Najważniejsze zmiany...
2023-01-04
Pracownik urzędu gminy ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy. Dotychczas pracował w wydziale, gdzie praca wykonywana była w stałych dniach i godzinach - poniedziałek-piątek w...
2023-01-03
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby potrzebujące do korzystania również w 2023 roku z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją. To skuteczne wsparcie, które sprawdza się w wielu...
2022-12-29
Trybunał Konstytucyjny osądzi, czy przepisy uniemożliwiające uzyskanie drugiego świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica, który zajmuje się więcej niż jednym niepełnosprawnym dzieckiem, są zgodne z prawem.Przyznanie tylko...
2022-12-23
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował dwa nowe programy pomocowe. Pierwszy to „Dostępne Mieszkanie” oraz Mieszkanie dla Absolwenta”. Jeden i drugi w ramach pakietu „Samodzielność – Aktywność...
2022-12-21
Już nawet kilkuletnie niepełnosprawne dzieci można kierować na zajęcia sportowe. Dla wielu jest to jedna z najlepszych metod terapii lub rehabilitacji.Sport – można powiedzieć - jest często niejako tym ostatnim elementem...
2022-12-19
Niepełnosprawni z Białej Podlaskiej będą mogli liczyć na dofinansowanie do wynajmu mieszkania. Samorząd przystąpił do kolejnych programów PFRON.Od 2019 roku miasto realizuje dwa programy pomocowe: asystenta osoby niepełnosprawnej...
2022-12-15