efektum
Dodatek dla osób niepełnosprawnych 2024 2024-06-10
Mazowieckie
Dodatek dla osób niepełnosprawnych, który należy się od 2024 roku to nowe świadczenie wspierające. Komu przysługuje świadczenie? Ile wynosi dodatek dla niepełnosprawnych w zależności od poziomu potrzeby wsparcia? Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające?

Dodatek dla osób niepełnosprawnych – co należy się w 2024 roku?

Jaki dodatek przysługuje osobom niepełnosprawnym w 2024 roku? Osoby niepełnosprawne mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczenia wspierającego, zasiłku stałego z pomocy społecznej, renty socjalnej, karty parkingowej, dofinansowań z PFRON i refundacji wyrobów medycznych, zniżek komunikacyjnych i zniżek na wydarzenia kulturalne. Pracodawca może np. otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego z PFRON. Sprzyja to atrakcyjności pracowników z niepełnosprawnością na rynku pracy.

Nowością jest świadczenie wspierające, które funkcjonuje od 1 stycznia 2024 roku. Jego celem jest częściowe pokrycie szczególnych wydatków związanych z niepełnosprawnością.

Dodatek dla niepełnosprawnych - świadczenie wspierające 2024 r.

REKLAMA

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie, które weszło w życie z początkiem tego roku. Wypłacane jest przez ZUS dorosłym osobom niepełnosprawnym. Kryterium dochodowe nie obowiązuje – jest więc przyznawane każdemu niepełnosprawnemu bez względu na wysokość dochodów.

Wystarczy spełnienie podstawowych 4 warunków, aby uzyskać to świadczenie z ZUS:
1. pełnoletność,
2. obywatelstwo polskie albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA),
3. miejsce zamieszkania w Polsce
4. posiadanie decyzji WZON (wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) o poziomie potrzeby wsparcia na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

Więcej na temat tej decyzji przeczytasz w artykule: Decyzja o potrzebie wsparcia – kto wydaje i ile się czeka?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od kiedy dodatek dla osób niepełnosprawnych?

W zależności od tego, ile punktów osoba zainteresowana otrzyma od WZON, będzie miała ustalony termin przyznania świadczenia od 2024, 2025 albo 2026 roku. Różna jest też wysokość świadczenia wspierającego w zależności od liczby punktów.

Świadczenie wspierające przysługuje:

 • od 2024 roku, gdy liczba punktów wynosi 87-100 punktów
 • od 2025 roku, gdy liczba punktów wynosi 78-86 punktów
 • od 2026 roku, gdy liczba punktów wynosi 70-77 punktów

Świadczenie wspierające – wysokość

Wysokość świadczenia wspierającego dla niepełnosprawnych również zależy od liczby przydzielonych przez WZON punktów potrzeby wsparcia.

 • 95-100 punktów to 220% renty socjalnej,
 • 90-94 punktów to 180% renty socjalnej,
 • 85-89 punktów to 120% renty socjalnej,
 • 80-84 punktów to 80% renty socjalnej,
 • 75-79 punktów to 60% renty socjalnej,
 • 70-74 punktów to 40% renty socjalnej.
wysoko wiadczenia wspierajcego 2024 dodatek dla osb niepenosprawnych

Wysokość świadczenia wspierającego 2024 - nowy dodatek dla osób niepełnosprawnych

Infor.pl

Komu świadczenie wspierające nie przysługuje?

Mimo braku szczególnych wymagań do uzyskania tego dodatku dla osób niepełnosprawnych, świadczenie wspierające w kilku sytuacjach nie będzie przyznane.

Należą do nich przebywanie w:

 • domu pomocy społecznej,
 • rodzinnym domu pomocy,
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
 • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • zakładzie karnym,
 • zakładzie poprawczym,
 • areszcie śledczym albo
 • schronisku dla nieletnich.

Dodatek dla osób niepełnosprawnych 2024 – wniosek

Jeśli osoba niepełnosprawna posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inwalidztwie, występuje o decyzję WZON o poziomie potrzeby wsparcia. Mając już decyzję uprawniającą do świadczenia wspierającego, w terminie 3 miesięcy należy wysłać do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego.

Są 3 możliwości wystąpienia z wnioskiem do ZUS:

 1. PUE ZUS
 2. Portal emp@tia
 3. Bankowość elektroniczna
  PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024, poz. 44)

  Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia (Dz. U. z 2023, poz. 2581)

  Ocena: 0
  Wyświetleń: 90 Dodał(a): zibi2