efektum
Koniec orzeczeń o niepełnosprawności na starych zasadach. Wejdą nowe reguły 2024-05-31
Śląskie
Ulgi i przywileje przepadają przez długi czas oczekiwania na wydanie nowych orzeczeń o niepełnosprawności. To duży problem. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych zapowiada zmiany przepisów w tym zakresie.

Orzeczenia o niepełnosprawności tracą ważność, ulgi przepadają

Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odpowiedział na interpelację w sprawie utrzymania ciągłości orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. To ważne, bo jeśli dokumenty tracą ważność, a nowe nie zostaną wydane osoby niepełnosprawne tracą ważne ulgi i przywileje.

REKLAMA

Wiceminister przypomina, że przepisy wskazują, że w przypadku złożenia wniosku o wydanie kolejnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie ważności posiadanego orzeczenia, wniosek powinien być składany nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

- Należy jednocześnie podkreślić, iż w świetle przepisów prawa niedopuszczalne jest wydanie nowego orzeczenia w okresie ważności dotychczasowego orzeczenia, stąd powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności może przyjąć wniosek o wydanie orzeczenia osoby posiadającej ważne orzeczenie wydane na czas określony, składany ze względu na upływ terminu jego ważności, jednakże nie może rozpatrzyć tego wniosku, tj. wydać kolejnego orzeczenia na posiedzeniu składu orzekającego przed upływem terminu ważności wydanego wcześniej orzeczenia. Orzeczenie powinno być jednak wydane niezwłocznie po upływie terminu ważności posiadanego orzeczenia. Pozwoli to osobie
orzekanej zachować ciągłość statusu osoby niepełnosprawnej, co jest istotne dla realizacji jej ulg i uprawnień - podkreśla pełnomocnik.

Zaznacza, że jeśli terminy załatwienia spraw nie zostaną zachowane, strony postępowania powinny zostać zawiadomione o przyczynach zwłoki. Ponadto urząd musi wyznaczyć nowy termin załatwienia sprawy.

- W przypadku długiego oczekiwania na termin komisji orzekającej w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, osoba zainteresowana ma prawo do złożenia ponaglenia do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, do którego złożyła wniosek o wydanie orzeczenia - wyjaśnia Łukasz Krasoń.

Podkreśla również, że przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych szkolą jednostki objęte nadzorem pełnomocnika o konieczności przestrzegania terminów obowiązujących w procedurze orzeczniczej, "tak aby wymagane prawem czynności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności były podejmowane sprawnie, nie rodząc negatywnych skutków dla osób niepełnosprawnych".

REKLAMA

- Trwają również prace nad zmianą przepisów i wypracowaniem rozwiązań, które pozwolą na wyeliminowanie problemów związanych z zachowaniem ciągłości orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - deklaruje.

Ocena: 0
Wyświetleń: 96 Dodał(a): zibi2