efektum
Szkoły będą lepiej dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnośią 2020-01-04
Mazowieckie

Szkoły dostaną 50 milionów złotych z programu Wiedza Edukacja Rozwój. Pieniądze mają być wydane na stworzenie infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Program obejmie 90 szkół podstawowych i ma być odpowiedzią na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Idea dostępności jest wprowadzona do polskich szkół jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami – mówiła minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Niepełnosprawni dostaną 500 plus>>

 

Szkoła bez barier
„Dostępna szkoła” to element pilotażu działania „Szkoły bez barier” z programu Dostępność Plus. W ramach projektu wybrane w konkursie organy prowadzącego otrzymają granty na działania inwestycyjne w co najmniej 90 szkołach. Wybrane placówki zostaną poddane kompleksowym audytom dostępności. W oparciu o analizę uwarunkowań i potrzeb wybranych placówek, opracowane zostaną plany poprawy ich dostępności.

 - Celem przedsięwzięcia jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności szkół podstawowych. Oprócz działań niwelujących bariery architektoniczne szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych – dodała minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.


Czy w klasie lub oddziale specjalnym może uczyć się uczeń bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego? >
Czy rodzic niepełnosprawnego bądź pełnoletni uczeń niepełnosprawny może zrezygnować z zajęć rewalidacyjnych organizowanych w szkole dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, zaplanowanych dla niego w ramach IPET? >
Czy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i niepełnosprawny intelektualnie w stopniu lekkim może uczęszczać do technikum? >

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/oswiata/dostepnosc-plus-w-oswiacie-2020,496945.html
Ocena: 0
Wyświetleń: 346 Dodał(a): zibi2
Komentarze