efektum
Od 1 stycznia 2020 roku niepełnosprawni z Kwidzyna będą mogli skorzystać z pomocy asystenta osobistego 2020-01-02
Pomorskie, Kwidzyn
Miasto Kwidzyn od nowego roku realizować będzie program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, przyjęty przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wsparciem tym objęci będą wszyscy pełnoletni beneficjenci, czyli 24 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 9 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta uchwałę w tej sprawie zgodnie poparli wszyscy radni.

 We wrześniu 2019 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W myśl tego programu o środki, które pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, mogą aplikować jednostki samorządu terytorialnego, a więc my też, jako miasto Kwidzyn, z tego skorzystaliśmy – wyjaśnia Danuta Chodorowska, wiceprzewodnicząca komisji ds. społecznych i bezpieczeństwa publicznego w Radzie Miejskiej w Kwidzynie.

Wniosek został złożony 18 października na kwotę 307 349,10 zł. Jak podkreślano beneficjentami tego programu są osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, a celem jego jest przeciwdziałanie dyskryminacji wykluczenia społecznego poprzez umożliwienie tymże osobom uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych.

- Do zadań asystenta należą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie i dojazdach np. na rehabilitację, zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach, załatwieniu spraw urzędowych, wyjściu do placówek oświatowych czy też gabinetów lekarskich. Swoją pracę realizuje 7 dni w tygodniu, od godziny 7 do 22. Oczywiście nie zawsze jest taka konieczność pracy w pełnym wymiarze godzin. Program rządowy zakłada do 30 godzin w miesiącu realizowanych w stosunku do jednej osoby. W naszym wniosku, chodzi o to do kogo będą skierowane te działania asystenckie. Są to 24 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 9 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - dodaje radna D. Chodorowska.

Według wniosku na zadania asystenta przeznacza się 26,12 godzin miesięcznie w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 20 godzin miesięcznie w stosunku do osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

- Warto zaznaczyć, że jest to istotna pomoc dla osób dotkniętych niepełnosprawnością. Z badań PFRON-u wynika, że dotychczas tylko 7 procent z tych respondentów korzystało z pomocy asystenta osobistego, a jest to forma bardzo rozpowszechniona w krajach europejskich – podkreśla D. Chodorowska.

Beneficjenci zainteresowani udziałem w programie powinni zgłaszać się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, osobiście lub za pośrednictwem opiekuna prawnego. Stosowna informacja znajdzie się na stronie MOPS-u, a do potencjalnych beneficjentów dotrą także pracownicy socjalni. Jak podkreślano pierwsze zgłoszenie do programu odbywać się będzie za pomocą karty, którą wypełniać będzie osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny. Kolejne będą już realizowane przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

- Program ten realizowany będzie w stosunku do naszych mieszkańców od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Na rok 2020 ministerstwo zwiększyło środki i jest to 50 mln zł, a możemy się ubiegać o 100 procentowy zwrot finansowania tego programu. Co ciekawe osoba zainteresowana, a więc beneficjent tego programu, może też ubiegać się o wskazanie asystenta – dodaje wiceprzewodnicząca komisji ds. społecznych i bezpieczeństwa publicznego w Radzie Miejskiej w Kwidzynie.

Zlecenie usług będzie odbywało się po przeprowadzeniu konkursu ofert na zasadach o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Po zakończeniu programu sprawozdanie z jego realizacji będzie natomiast przesyłane do wojewody.

Projekt uchwały został jednogłośnie zaopiniowany przez komisję ds. społecznych i bezpieczeństwa publicznego. Na sesji rady natomiast zgodnie poparło go 21 radnych.

- Bardzo się cieszymy, że ten program zaistniał w naszej przestrzeni i będziemy go realizowali – stwierdził Radosław Smejlis, radny Rady Miejskiej w Kwidzynie.

Ocena: 0
Wyświetleń: 442 Dodał(a): zibi2
Komentarze