efektum
Jakie przywileje przysługują pracownikowi z orzeczeniem niepełnosprawności 2023-05-19
Łódzkie
Pracownicy posiadający stopień niepełnosprawności mogą liczyć na szereg przywilejów w związku z podjęciem pracy. Udogodnienia zależą ściśle od stopnia niepełnosprawności. Na co dodatkowo mogą liczyć?

Niepełnosprawni mogą pracować w różnych systemach czasu pracy. Można do nich zaliczyć: system zadaniowy, podstawowy, równoważny, skróconego tygodnia pracy oraz system weekendowy.

Ile czasu dziennie może pracować osoba niepełnosprawna?

To, ile czasu danego dnia osoba niepełnosprawna może poświęcić na pracę, uwarunkowane jest od jej stopnia niepełnosprawności. Pracownik posiadający lekki stopień niepełnosprawności może pracować 8 godzin na dobę - czyli 40 godzin tygodniowo. Wymiar czasu pracy jest zbliżony do tego „etatowego” u osoby nieposiadającej takiego orzeczenia. Jedyną różnicą jest to, że osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej oraz wyrabiać nadgodzin. Wyjątek od zasady stanowi sytuacja, w której zatrudniony wykonuje pracę związaną z pilnowaniem, ale również wtedy, gdy otrzyma taką zgodę od lekarza medycyny pracy.

Umiarkowany oraz znaczny stopień niepełnosprawności pozwala podjąć pracę w wymiarze 7 godzin na dobę - co sumarycznie daje 35 godzin tygodniowo. Nie są to jednak wszystkie przywileje osoby niepełnosprawnej. Na co jeszcze mogąliczyć takie osoby?

Dodatkowa przerwa w pracy dla osób niepełnosprawnych

Osobie niepełnosprawnej oprócz przerwy na spożycie posiłku przysługuje dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy na gimnastykę lub odpoczynek. Dodatkowa (płatna) przerwa wliczana jest do czasu pracy i jest niezależna od stopnia niepełnosprawności i wymiaru czasu pracy.

Urlop rehabilitacyjny i zabiegi lecznicze w trakcie pracy

Każdy pracownik posiadający umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności może w trakcie pracy naprawić lub zakupić sprzęt ortopedyczny, jak i również odbyć zabiegi lecznicze. Jedynym warunkiem jest to, że wyżej wymienione czynności nie mogą zostać zrealizowane poza godzinami pracy.

Dodatkowo każdej osobie przysługuje 21 dodatkowych dni urlopowych w roku, które upoważniają ją do odbycia turnusu rehabilitacyjnego. Za wszystkie wymienione wyżej czynności pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego dla niepełnosprawnych

Osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności nabywają dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego w ciągu roku kalendarzowego. Aby je uzyskać, osoba niepełnosprawna musi przepracować co najmniej rok na danym stanowisku, licząc ten czas od dnia nabycia stopnia niepełnosprawności. Dodatkowe dni wolne nie przysługują osobom uprawnionym do urlopu przekraczającego 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego określonego odrębnymi przepisami.

Osoba niepełnosprawna a wypadek przy pracy

Niepełnosprawny pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy lub nabył chorobę zawodową i nie może wykonywać pracy na danym stanowisku, powinien je zmienić. Pracodawca zobligowany jest zorganizować mu odpowiednie stanowisko pracy i zaplecze socjalne. Chyba że przyczyną wypadku lub choroby zawodowej było nieprzestrzeganie zasad BHP przez pracownika lub stan nietrzeźwości, w którym się znajdował w chwili wypadku i został on dowiedziony przez pracodawcę.

Dodatkowe przywileje pracownicze dla osób niepełnosprawnych to niepodważalny atut w zatrudnieniu. Ponad liczbowy urlop, 15-minutowa druga przerwa, a niekiedy krótszy czas pracy - pracownik może z nich korzystać, ale także złożyć rezygnację. Niezależnie od systemu pracy, w przypadku osoby niepełnosprawnej nie może zostać przekroczona norma czasu pracy.


Ocena: 0
Wyświetleń: 699 Dodał(a): zibi2