efektum
Te orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność. Sprawdź, czy potrzebujesz nowego dokumentu. Wkrótce koniec stanu zagrożenia epidemicznego 2023-05-12
Śląskie
Stan zagrożenia epidemicznego ma się zakończyć 1 lipca 2023 r. To oznacza, że część dokumentów straci ważność. Dotyczyć to będzie m.in. niektórych orzeczeń o niepełnosprawności. Kiedy to nastąpi i które orzeczenia trzeba będzie wymienić? Sprawdź ważne informacje dla niepełnosprawnych.

Które z orzeczeń o niepełnosprawności stracą ważność? Kiedy to nastąpi?

Wkrótce nieważne będą te orzeczenia, których termin ważności upłynął w czasie pandemii. Ustawa covidowa automatycznie wydłużyła ich czas obowiązywania do 60 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego. Zapis ten jednak już zmieniono.

Utrata ważności wszystkich tych dokumentów w jednym momencie sprawiłaby, że zespoły do spraw orzekania mogłyby się nie wyrobić na czas z obsługą nowych wniosków. Orzekający mają na to czas 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku lub 2 miesiące, jeżeli sprawa jest skomplikowana.

Okazuje się, że nie wszystkie orzeczenia wygasną i stracą ważność w tym samym momencie. Odbywać się będzie to stopniowo. Do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 9 marca z tego roku dodano nowe zapisy.

Jeśli termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności lub decyzji o świadczeniu upływał po 8 marca 2020 r. – to ich ważność była automatycznie przedłużona na mocy art. 15h ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Art. 23. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:

  1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,
  2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,
  3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – dowiadujemy się z ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 9 marca 2023 r.

Takie wydłużenie terminu będzie dotyczyć również decyzji przyznających świadczenia na podstawie wydanych orzeczeń.

Kiedy można złożyć wniosek o nowe orzeczenie o niepełnosprawności?

Mimo to niepełnosprawny nie musi czekać. O nowe orzeczenie może ubiegać się już teraz. Wynika to z faktu, że z chwilą wydania nowego dokumentu, stary traci ważność.

Przepisy, o których mowa, mają zacząć obowiązywać, gdy upłyną 3 miesiące od publikacji. Według danych z Rządowego Centrum Legislacji, publikacja powinna nastąpić 11 maja. Tym samym przepisy weszłyby w życie od 12 sierpnia tego roku.

Projekt rozporządzenia zakłada, że stan zagrożenia epidemią zostanie odwołany od 1 lipca. Tym sposobem art. 15h ustawy covidowej przestałby obowiązywać od 29 sierpnia 2023 r.

Ocena: 0
Wyświetleń: 1059 Dodał(a): zibi2