efektum
Bezpłatna pomoc prawna także w 2023 roku 2022-12-29
Pomorskie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby potrzebujące do korzystania również w 2023 roku z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją. To skuteczne wsparcie, które sprawdza się w wielu bardzo trudnych, życiowych sytuacjach. Usługa świadczona jest przez MOPR i organizacje pozarządowe, łącznie w 19 punktach na terenie miasta. Konsultacje udzielane są nie tylko mieszkankom i mieszkańcom, ale też potrzeba.

Zapisz się na poradę

Ze specjalistami można się skonsultować bezpośrednio w punktach świadczących tę pomoc lub telefonicznie i poprzez email. W każdym razie jednak obowiązują zapisy na porady, w dni powszednie pod numerem tel.: 58 342 31 88 (w godz. pracy gdańskiego MOPR) lub e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl. Można się również zarejestrować przez formularz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. To polecana i wygodna forma zapisu na konsultację.

Specjalistyczne wsparcie także dla cudzoziemców

W 2022 roku, w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją udzielono w Gdańsku ok. 11 tysięcy konsultacji. Specjaliści doradzali m.in. osobom borykającym się z problemem zadłużenia, mającym kłopoty ze spłatą zaciągniętych kredytów na mieszkanie i pożyczek konsumenckich. Wiele spraw dotyczyło też konfliktów rodzinnych, np. odzyskania alimentów na dzieci, uzyskania rozmaitych świadczeń finansowych czy rozwodu. Ale prawnicy doradzają też potrzebującym w zakresie m.in. spraw ubezpieczeniowych, spadkowych i zawodowych. Z kolei doradcy obywatelscy w szczególności wspierają klientów w zakresie spraw dotyczących zadłużenia, zabezpieczenia społecznego, spraw mieszkaniowych i rodzinnych. Jeśli zajdzie potrzeba, kierują też do instytucji i organizacji, udzielających pomocy adekwatnej do sytuacji zainteresowanego.

Od 2023 roku przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku działać też będzie punkt specjalistyczny porad obywatelskich dla osób uprawnionych, w szczególności dla cudzoziemców. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można też skorzystać z usług mediatora. Ta forma sprawdza się zwłaszcza w przypadku rozmaitych konfliktów, np. między małżonkami czy sąsiadami. Mediator stara się doprowadzić do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami i polubownego załatwienia sprawy.

Punkty prowadzone przez gdański MOPR

Nieodpłatna pomoc prawna:

 1. ul. Dyrekcyjna 5 (3 punkty);
 2. ul. Wadowicka 5;
 3. pl. Ks. Gustkowicza 13;
 4. ul. Marynarki Polskiej 134 A;
 5. ul. Reduta Wyskok 6; ul. Modrzewskiego 2 A;
 6. ul. Piekarnicza 16.

Tel.: 58 342 31 88, e-mail: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl.

​Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją:

 1. Stowarzyszenie OVUM, ul. Dyrekcyjna 5 (specjalistyczny punkt dla cudzoziemców), tel.: 58 350 15 15, e-mail: biuro@ovum.org.pl;
 2. Stowarzyszenie OVUM, ul. Rybińskiego 10, tel.: 58 350 15 15, e-mail: biuro@ovum.org.pl;
 3. Fundacja Teneo, ul. Wajdeloty 28 A, tel.: 690 074 609, e-mail: klinikaprawa@teneo.org.pl;
 4. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Wyzwolenia 49: tel.: 517 939 716, e-mail: porady.sas@o2.pl;
 5. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Sternicza 2, tel.: 517 939 716, e-mail: porady.sas@o2.pl

 Nieodpłatna pomoc prawna wraz z mediacją

 1. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. Gościnna 10, tel.: 504 871 478, e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl;
 2. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, ul. Kisielewskiego 12, tel.: 504 871 478, e-mail: biuro@fundacjarc.org.pl;
 3. Fundacja Teneo, ul. Jagiellońska 11, tel.: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl;
 4. Stowarzyszenie OVUM, pl. Ks. Gustkowicza 13 (specjalistyczny punkt dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających problemów przemocy i dyskryminacji), tel.: 58 350 15 15, e-mail: biuro@ovum.org.pl;
 5. Stowarzyszenie Akcja Społeczna, ul. Hoża 4, tel.: 517 939 716, e-mail: porady.sas@o2.pl.
Ocena: 0
Wyświetleń: 704 Dodał(a): zibi2