efektum
Infografika. Fundusz Dostępności: 10 kroków na pozyskanie środków i likwidację barier 2022-03-04
Mazowieckie

Tekst alternatywny

Fundusz Dostępności
10 kroków na pozyskanie środków i likwidację barier

To program Banku Gospodarstwa Krajowego, który wspiera w zapewnianiu dostępności architektonicznej:

 • wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
 • budynków użyteczności publicznej,
 • budynków zamieszkania zbiorowego,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytucje kultury.

Na czym to polega?

BGK wspólnie z współpracującymi instytucjami finansowymi udzielają pożyczki na likwidację barier architektonicznych:

 • budowę szybu windowego oraz zakup i montaż dźwigu osobowego,
 • modernizację ciągów komunikacyjnych,
 • dostosowanie przestrzeni wspólnych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • budowę podjazdów,
 • zainstalowanie głośnomówiących domofonów na odpowiedniej wysokości,
 • odpowiednie oznakowanie wewnątrz budynku.

Pożyczki BGK to m.in. brak wymogu wkładu własnego, niskie oprocentowanie – od 0,15 proc. w skali roku, możliwość umorzenia do 40 proc. kapitału pożyczki.

10 kroków, jak się starać o środki

Krok 1. Określ potrzeby mieszkańców budynku

Czy potrzebna jest winda, nowy podjazd, a może szerze drzwi?

Krok 2. Dowiedz się, kto odpowiada za budynek

Sprawdź to na stronie internetowej swojej spółdzielni, TBS, gminy czy na tablicy ogłoszeń przy wejściu do budynku.

Krok 3. Zbierz podpisy wszystkich zainteresowanych

Warto stworzyć wspólne pismo do władz spółdzielni/ wspólnoty, pod którym podpisze się grupa mieszkańców danego budynku.

Krok 4. Nagłośnij sprawę na wspólnych obradach

Mów o tym na posiedzeniach rady osiedla, spotkaniach mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowej lub na obradach rady gminy, dzielnicy, miasta.

Krok 5. Rozmawiaj z sąsiadami i administracją

Podczas rozmów z administracją budynku w grupie wskazujcie korzyści płynące dla wszystkich z likwidacji barier.

Dalsze kroki należą już do administratorów budynków.

Krok 6. Sprawdź warunki uzyskania pożyczki

O pieniądze może wystąpić spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa czy TBS. We wniosku trzeba uzasadnić, inwestycja poprawi dostępność budynku.

Krok 7. Zamów audyt dostępności

Zakres inwestycji musi zostać określony przez inwestora po audycie dostępności, który również może być sfinansowany z pożyczki z BGK. Audyt można zlecić organizacji zajmującej się tą tematyką.

Krok 8. Skontaktuj się z BGK/ instytucją finansową

Skontaktuj się z przedstawicielami Regionu BGK/ instytucjami finansowej w swoim województwie. Lista na stronie internetowej BGK.

Krok 9. Zdecyduj, jak się chcesz rozliczać

Po pozytywnej decyzji środki z pożyczki można otrzymywać jednorazowo lub w transzach. By skorzystać z pożyczki nie trzeba wnosić wkładu własnego.

Krok 10. Powoli spłacaj i postaraj się o ewentualne umorzenie

Istnieje możliwość umorzenia do 40 proc. kapitału pożyczki po spełnieniu określonych wymagań.

Rozwinięcie 10. kroków znajdziesz na portalu Niepelnosprawni.pl.

Wszystkie informacje o programie Fundusz Dotępności są na stronie BGK.

Logo Dostępność Plus. Fundusz Dostępności
Logo BGK
Logo Integracji

Ocena: 0
Wyświetleń: 806 Dodał(a): zibi2