efektum
Blisko 10 mln zł na rozwiązania pomagające w opiece nad osobami niesamodzielnymi 2022-01-19
Lubuskie, Lublin

Miasto Lublin stawia na nowoczesne rozwiązania wspomagające rodziny w opiece nad osobami w wieku senioralnym i bliskimi z niepełnosprawnościami. Filarem tego systemu jest sieć usług społecznych świadczonych w miejscu zamieszkania, na rozwój której pod koniec ubiegłego roku oraz na początku 2022 r. Miasto pozyskało blisko 10 mln zł ze środków zewnętrznych.

– W trosce o najstarszych mieszkańców Lublina, systematycznie wprowadzamy nowe formy wsparcia i rodzaje świadczeń. Przykładem tego jest działający już od kilku lat lubelski program teleopieki, czy uruchomione w ubiegłym roku miejskie ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne, łączące pobyt dzienny i pobyt całodobowy, a równocześnie stwarzające warunki do nowoczesnej rehabilitacji. Rozwijanie zakresu wsparcia, poprzez wprowadzanie do oferty pomocowej innowacyjnych działań, jest dla nas wyzwaniem, któremu już od dłuższego czasu staramy się sprostać, poszukując nowych źródeł finansowania. Pod koniec ubiegłego roku pozyskaliśmy ponad 5 mln zł ze środków unijnych na nowy projekt miejski „Kompleksowej opieki domowej”. Pozwoli to na udzielanie bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym w codziennych czynnościach. Przewiduje również ułatwienie dostępu do usług, które dla wielu pozostają poza zasięgiem, a są niezbędne do zachowania właściwego poziomu życia. Naszą uwagę skupiamy także na odciążeniu opiekunów osób niesamodzielnych. Dlatego, system usług społecznych w Lublinie zawiera ofertę opieki wytchnieniowej. Na ten cel pozyskaliśmy w bieżącym roku ponad 4 mln zł – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Samodzielne funkcjonowanie w dotychczasowym otoczeniu, bez konieczności korzystania z oferty placówek całodobowych, ułatwić mają nowe, bezpłatne usługi społeczne. Na ich realizację Miasto uzyskało blisko 6 mln zł dofinansowania ze środków europejskich. Rozpoczęcie realizacji nowej oferty „Kompleksowej opieki domowej” planowane jest na przełomie stycznia i lutego. Nowa oferta wsparcia będzie obejmowała:

  • usługi domowej opieki wspierającej, czyli pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego i zaspokajaniu podstawowych potrzeb, przykładowo takich jak zakupy, czy przygotowanie posiłków;
  • wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych poprzez usługi domowej opieki wytchnieniowej w formule dziennej i nocnej, umożliwiające osobom sprawującym opiekę załatwienie własnych spraw, ale także i odpoczynek;
  • usługi wspomagające – obejmujące usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pomoc w drobnych naprawach, a także transport.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu. Szczegółowe informacje o warunkach i możliwości skorzystania z oferowanych usług dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, pod numerem tel. 81 466 53 34.

W tegorocznej edycji Programu Ministerstwa Rodziny i Pomocy Społecznej „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022” Miasto Lublin otrzymało kwotę ponad 4 mln zł ze środków Funduszu Solidarnościowego. Opieka wytchnieniowa wykonywana będzie w formie:

  • usług opieki wytchnieniowej dziennej w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki;
  • usług opieki wytchnieniowej świadczonej całodobowo dla osób dorosłych w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia „Kalina” w Lublinie oraz dla dzieci i młodzieży w Zespole Ośrodków Wsparcia w Lublinie.

O terminach naboru wniosków i realizacji usług będziemy informować po podpisaniu umowy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, a w przypadku usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania - po wyłonieniu wykonawcy usług.

Ocena: 0
Wyświetleń: 607 Dodał(a): zibi2