efektum
Jak wygląda rynek pracy osób z niepełnosprawnością w Zielonej Górze? 2022-01-03
Lubuskie

Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością?
Przede wszystkim egzekwując należne im prawa. Niepełnosprawni w Zielonej Górze
mogą także liczyć na oferty pracy oraz pomoc ze strony Powiatowego
Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zobacz, jakie możliwości
zapewnia im tutejszy rynek pracy.


Według rejestru mieszkańców prowadzonego przez
Prezydenta Miasta Zielona Góra ośrodek ten zamieszkiwany jest przez ponad 135
tys. osób (dane z 31.12.2020 r.). Duża liczba ofert i stosunkowo niskie
bezrobocie pozwalają stwierdzić, że dla chętnych znajdzie się tu praca. Zielona Góra to miasto na
prawach powiatu, w którym najprężniej rozwija się sektor przemysłowy:


 • przemysł samochodowy (w tym
  produkcja naczep, przyczep, samochodów),
 • produkcja wyrobów wiklinowych,
  drewnianych i korkowych,
 • produkcja wyrobów metalowych,
 • produkcja papieru i wyrobów
  papierowych.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w
styczniu 2020 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Zielonej Górze wynosiła 2,7
proc., co świadczyło o bardzo korzystnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. W
kolejnych miesiącach nastąpił jej wzrost, który spowodowany był głównie
pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w Polsce za sprawą pandemii
koronawirusa. W styczniu 2021 r. bezrobotni stanowili już 4,3 proc. mieszkańców
miasta w wieku produkcyjnym. Najnowsze dane GUS wskazują, że stopa bezrobocia w Zielonej Górze w
październiku 2021 roku wynosiła 3,7 proc.
To oznacza, że lokalna gospodarka
jest w coraz lepszej kondycji.


Nad sytuacją na lokalnym rynku pracy czuwają
powołane do tego instytucje, np. Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy,
agencje zatrudnienia. Na wsparcie mogą liczyć osoby bezrobotne oraz mieszkańcy
znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, m.in. niepełnosprawni w
Zielonej Górze.


Ile osób z niepełnosprawnością
mieszka w Polsce?


Na początek należy wyjaśnić, czym jest
niepełnosprawność. Według definicji przytoczonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych „osoby niepełnosprawne biologicznie zostały
zdefiniowane jako osoby odczuwające ograniczenia zwykłych (podstawowych)
czynności życiowych odpowiednich dla ich wieku. Rozróżniano 3 stopnie
ograniczenia zdolności do wykonywania czynności podstawowych: całkowicie,
poważnie lub umiarkowanie ograniczoną. We wszystkich tych przypadkach
niemożność wykonywania ww. czynności musiała trwać lub przewidywano jej trwanie
przez okres co najmniej 6 miesięcy”. Ile osób z niepełnosprawnością mieszka w
Polsce i jak zmienia się ta liczba?

Dane pochodzące z Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku wykazują, że w marcu 2011 r. w Polsce mieszkało 4,697 mln osób niepełnosprawnych,
czyli 12,2 proc. wszystkich mieszkańców kraju. Według informacji z 2011 roku
53,9 proc. osób niepełnosprawnych stanowiły kobiety, a 46,1 proc. - mężczyźni.

Liczba osób, które posiadały prawne potwierdzenie swojej niepełnosprawności,
wynosiła ponad 3,1 mln.


Wśród osób niepełnosprawnych można wyróżnić:


 • niepełnosprawnych biologicznie - 1
  565,6 tys.,
 • niepełnosprawnych prawnie - 479,5
  tys.,
 • niepełnosprawnych prawnie oraz
  biologicznie - 2 652 tys.

Dla porównania - liczba niepełnosprawnych w
Polsce w 2002 roku wynosiła niemal 5,5 mln, czyli 14,3 proc. Polaków.
Analizując wyniki Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 2002 i 2011 roku, można
zaobserwować zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych o 13,9 proc.,
zmniejszenie liczby osób niepełnosprawnych prawnie o 29,6 proc. oraz
zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych biologicznie o 55,5 proc.


Należy zaznaczyć, że do przeprowadzenia NSP w
2011 roku wykorzystano inną metodę niż w 2002 roku - tym razem pod uwagę wzięto
dane z administracyjnych baz danych, a pytanie dotyczące niepełnosprawności nie
zostało zadane wszystkim mieszkańcom kraju.Ocena: 0
Wyświetleń: 797 Dodał(a): zibi