efektum
Zakup klimatyzatora i lodówki dofinansowane z środków PFRON - wyrok WSA 2021-08-03
Mazowieckie
Rozstrzygając wniosek o dofinansowanie zakupu ze środków PFRON, najpierw bada się rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy i wynikające zeń potrzeby.

Wnioskodawcą był mężczyzna o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagający stałej opieki innej osoby, w tym przypadku rodziców. To on zwrócił się do prezydenta miasta o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu, w ramach likwidacji barier technicznych, łóżka rehabilitacyjnego z pilotem, klimatyzacji oraz lodówki. Podał, że klimatyzacja jest niezbędna w związku z trudnościami w oddychaniu (respirator przez całą dobę), a lodówka posłuży przechowywaniu leków, opatrunków żelowych oraz preparatów żywieniowych podawanych bezpośrednio do żołądka.

Prezydent miasta udzielił dofinansowania do zakupu łóżka rehabilitacyjnego. Odmówił natomiast dofinansowania klimatyzacji i lodówki, które – jego zdaniem – nie służą likwidacji barier technicznych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które utrzymało tę decyzję w mocy, podkreśliło, że w myśl przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i rozporządzenia wykonawczego ministra pracy i polityki społecznej z 2002 r. powiat refunduje tylko te zadania, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej wykonywanie codziennych czynności. Ze środków PFRON może więc być finansowana jedynie likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się, i likwidacja barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. O środki Funduszu na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z ich niepełnosprawności. Jednak SKO ich nie dostrzegło.

Klimatyzator i lodówka stanowią sprzęt nieodzowny do życia. W obecnym stadium choroby klimatyzator jest niezbędny do wspomagania oddychania, a lodówka do przechowywania produktów żywieniowych, opatrunków żelowych i leków – wyjaśnił niepełnosprawny w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Sąd uwzględnił skargę i uchylił decyzję prezydenta miasta w punktach dotyczących klimatyzacji i lodówki. Stwierdził, że ze względu na charakter niepełnosprawności skarżącego brakuje podstaw do stwierdzenia, że w tej sprawie klimatyzator i lodówka nie służą do likwidacji barier technicznych.

– Ich zakup był uzasadniony charakterem potrzeb niepełnosprawnego wynikających z niepełnosprawności – uzasadniała wyrok sędzia sprawozdawca Halina Adamczewska-Wasilewicz. – Przede wszystkim należy więc zbadać charakter niepełnosprawności wnioskodawcy i wynikające z tego potrzeby.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Bd 132/21

© Licencja na publikację© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżoneŹródło: Rzeczpospolita
Ocena: 0
Wyświetleń: 475 Dodał(a): zibi2