efektum
Zapraszamy do udziału w projekcie Centrum Aktywności Społecznej w Świdniku 2021-07-06
Lubelskie, Świdnik
Telefon: 81 532 64 37


Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w partnerstwie z Gminą
Miejską Świdnik oraz Fundacją Przestrzeń Inicjatyw Regionalnych-
Społecznik zaprasza do udziału w projekcie "Centrum Aktywności
Społecznej w Świdniku".


Projekt skierowany
jest do 80 osób zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Świdnik
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w szczególności:


-70 osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in. osoby
starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami
psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu (42 kobiety i 28 mężczyzn)


-10 opiekunów
faktycznych, których udział jest niezbędny dla skutecznego
wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (6
kobiet i 4 mężczyzn).


Oferujemy:


-Usługi opiekuńcze
świadczone w miejscu zamieszkania – dla 30 osób


(usługi opiekuńcze,
opaski życia, artykuły higieniczno-sanitarne)


-Specjalistyczne
usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – dla 10
osób (usługi pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne,
opaski życia)


-Usługi asystenckie
świadczone w miejscu zamieszkania – dla 10 osób z
niepełnosprawnością (usługi asystenckie, wsparcie
integracyjno-kulturalne)


-Usługi wspierające
opiekunów faktycznych – dla 10 opiekunów faktycznych (szkolenie,
wsparcie psychologa, wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego,
rehabilitacyjnego i wspomagającego)


-Klub Seniora –
dla 20 osób (m. in. zajęcia gimnastyczne, artystyczne, warsztaty
psychologiczne, udział w wydarzeniach kulturalnych).


Więcej informacji
znajduje się na stronie
https://www.albert.lublin.pl/centrum-aktywnosci-spolecznej-w-swidniku/.

Ocena: 0
Wyświetleń: 1117 Dodał(a): ewelina08