efektum
Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej. MOPS szuka chętnych do pracy 2021-04-06
Mazowieckie
Mają towarzyszyć, pomagać, ale nie wyręczać. Asystenci Osób Niepełnosprawnych niebawem będą pracować w mieście. Nowy program uruchamia właśnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Na wsparcie będą mogły liczyć zarówno dzieci, jak i dorośli niepełnosprawni, a chętni znajdą płatne zajęcie. Jakie warunki trzeba spełnić? Sprawdź!
Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej ma pomagać w dążeniu do samodzielności. To znaczy, że ma jedynie wspierać, a nie wyręczać podopiecznego w wykonywaniu różnych życiowych aktywności, takich jak zakupy, wyjście do urzędu, czy na wydarzenie kulturalne albo podróż autobusem. Osoba niepełnosprawna ma mieć wsparcie, ale sama pokonywać bariery, na które napotyka.
Tarnów po raz pierwszy będzie realizował ten program. Jest on finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Asystent może liczyć na wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych kosztów, takich jak zakup biletów na autobus albo imprezę kulturalną. Ważna będzie dyspozycyjność kandydatów do pracy, ale nie tylko. Praca będzie na godziny, bo nie każda osoba niepełnosprawna będzie potrzebowała tyle samo wsparcia. Może to być pięć godzin, a może być trzydzieści godzin. Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych to takie dodatkowe ręce do pomocy, a z kolei samotni, dorośli niepełnosprawni zyskają towarzystwo – wyjaśnia Sylwia Walaszek-Banuch, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie.
Kto może liczyć na wsparcie asystenta?- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji; - osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne – zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz.U. z 2020 r. poz. 426,568,875).
Osoba niepełnosprawna lub jej opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie asystentem osobistym. Może się okazać, że asystentem zostanie sąsiad lub sąsiadka, którzy na co dzień pomagają osobie niepełnosprawnej. Dzięki programowi sformalizują pomoc i zyskają wynagrodzenie. Asystentem nie może jednak zostać członek rodziny, czyli rodzic, małżonek, opiekun faktyczny ani dziecko na utrzymaniu do 25. roku życia. Do celów programu uruchomiono specjalny numer telefonu, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje - 14 688-20-05. Mogą z niego korzystać zarówno niepełnosprawni zainteresowani pozyskaniem asystenta osobistego, jak i osoby, które asystentem chcą zostać.
Ocena: 0
Wyświetleń: 339 Dodał(a): zibi2
Komentarze