efektum
Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych z powiatu kwidzyńskiego. Wnioski tylko do końca marca 2021-03-29
Pomorskie
Tylko do 31 marca niepełnosprawni studenci mogą składać wnioski o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Dofinansowanie udzielane jest w ramach programu „Aktywny samorząd".

Samorząd powiatu kwidzyńskiego już kolejny rok uczestniczy w realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dofinansowanie studiów dla osób niepełnosprawnych z powiatu kwidzyńskiego

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Kwidzynie pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w: szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie studiów można składać w formie elektronicznej poprzez platformę Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). O dofinansowanie na semestr zimowy będzie można zabiegać od 1 sierpnia do 10 października. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Hallera w Kwidzynie, pod nr tel. 55 279 9915 lub 55 646 18 00.

Ocena: 0
Wyświetleń: 672 Dodał(a): zibi2