efektum
Dofinansowanie zakupu sprzętu dla niepełnosprawnych 2019-11-06
Kujawsko-pomorskie, Włocławek
Niepełnosprawni mieszkańcy Włocławka w przypadku planowanego lub dokonanego już zakupu przedmiotu ortopedycznego mogą ubiegać się o dofinansowanie albo zwrot poniesionych kosztów ze środków PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuję, że w październiku Rada Miasta dokonała podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w roku 2019, w szczególności z przeznaczeniem na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
W związku z tym niepełnosprawni mieszkańcy Włocławka lub ich opiekunowie w przypadku planowanego lub dokonanego już zakupu przedmiotu ortopedycznego (środka pomocniczego) mogą ubiegać się o dofinansowanie albo zwrot poniesionych kosztów ze środków PFRON zgodnie z obowiązującymi przepisami, do wyczerpania przyznanego limitu finansowego.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie osoby zainteresowane mogą uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku – Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Ogniowa 8/10 – pokój 16 – tel. 54 4232372 wew. 372.
Ocena: 0
Wyświetleń: 779 Dodał(a): zibi2
Komentarze