efektum
Ulgi i odliczenia - można obniżyć podatek 2021-03-19
Mazowieckie
Osoby,
które w 2020 roku poniosły wydatki m.in. na internet, cele
rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia
emerytalnego lub zmodernizowały ocieplenie domu mogą skorzystać z ulg
rozliczając PIT - przypomina serwis Prawo.pl.

Ustawa
o PIT przewiduje kilka ulg, z których można skorzystać i zapłacić
niższy podatek. Prawo do odliczenia wydatków na internet zostało
ograniczone, nadal jednak - nie dłużej niż przez dwa lata - wydatki na
dostęp do sieci można odliczyć.
- Ulga internetowa wiąże się z używaniem internetu i wymaga
od podatnika posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki
na ten cel, ze wskazaniem sprzedawcy, nabywcy, przedmiotu nabycia oraz
kwoty zapłaty - przypomina Krzysztof Koniewski.


Z przepisów wynika, że podatnicy mogą odliczyć od dochodu wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.


Popularne jest także odliczanie przekazanych darowizn na cele
charytatywne lub kultu religijnego, które mogą być przekazywane w formie
pieniężnej i rzeczowej. Jak tłumaczy, cytowany przez Prawo.pl,
Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, partner w kancelarii TLA,
dokumentami niezbędnymi w tym przypadku są dowód wpłaty na rachunek
bankowy obdarowanego oraz dokument potwierdzający wartość darowizny
i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.


Wydatki rehabilitacyjne to najszersza kategoria odliczeń, które mogą
zastosować niepełnosprawni. Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się w rocznym
PIT na formularzu PIT-0. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne
ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.


Kolejną możliwością zmniejszenia obciążenia podatkowego jest ulga
prorodzinna, zależna od liczby dzieci. W przypadku dziecka małoletniego,
obok aktu urodzenia, konieczne jest posiadanie dokumentów
potwierdzających sprawowanie opieki nad dzieckiem (w tym zaświadczenia
lub orzeczenia sądowe). Natomiast w przypadku dzieci pełnoletnich ulga
dotyczy dzieci pozostających na utrzymaniu podatnika w związku
z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub
w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.


Rozliczając PIT za 2020 rok podatnicy mają drugi już raz możliwość
skorzystania z nowej ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona na
odliczenie od podstawy opodatkowania do 53 tys. zł wydatków poniesionych
przez podatnika na wszystkie realizowane przedsięwzięcia
termomodernizacyjne we wszystkich posiadanych lub współposiadanych przez
niego budynkach kwalifikujących się do ulgi.


Roczny podatek można także obniżyć o wpłaty dokonane na indywidualne
konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wpłaty na IKZE odlicza się od
podstawy opodatkowania.


Źródło informacji: PAP MediaRoom


Ocena: 0
Wyświetleń: 357 Dodał(a): zibi2
Komentarze