efektum
Niepełnosprawni na rynku pracy. Bardzo cenią dobre relacje 2020-12-07
Mazowieckie
Relacje ze współpracownikami czy przełożonym, warunki pracy oraz poczucie satysfakcji. Te trzy elementy najbardziej cenią sobie osoby z niepełnosprawnościami, które pracują.

  • 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
  • Przy tej okazji zajmująca się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami na rynku Fundacja Aktywizacja opublikowała raport „Skuteczna aktywizacja. Barometr satysfakcji z pracy i jej oddziaływania na życie społeczno-zawodowe”.
  • Z opracowania wynika, że pracownicy z niepełnosprawnością najbardziej w pracy cenią relacje, warunki oraz poczucie satysfakcji.

Wskaźnik zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnościami jest trzykrotnie niższy w porównaniu do osób zdrowych... Barometr skutecznej aktywizacji to badanie, w którym - poza obiektywnymi parametrami zatrudnienia monitorowanym dotychczas przez Fundację Aktywizacja (wysokość wynagrodzenia, stabilność zatrudnienia, rodzaj umowy itp.) - osoby z niepełnosprawnościami pytane są o ocenę poszczególnych obszarów zatrudnienia.

Ankietowani oceniają takie dziedziny, jak wynagrodzenie, dostęp do urlopu, BHP, potencjalne ryzyka dla zdrowia, satysfakcja z zatrudnienia, relacje w pracy oraz wpływ pracę na ich życie i aktywność społeczną. Wyniki przedstawiane są w skali od 1 do 5 (gdzie 1 to najniższa, a 5 - najwyższa ocena).

Co się okazało? Niepełnosprawnością najbardziej cenią obecną pracę za dobre relacje w pracy ze współpracownikami (4,43 pkt), przełożonymi (4,8 pkt) oraz klientami (4,32 pkt). Pracownicy doceniają sobie również pracodawców za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałość o ich szczególne potrzeby wynikające z sytuacji zdrowotnej.

Z drugiej strony pracownicy z niepełnosprawnościami deklarują teraz mniejszą niż na początku roku satysfakcję z wynagrodzenia (3,2 pkt), a także zdecydowanie słabsze poczucie stabilności zatrudnienia wynagrodzenia (3,19 pkt).

 Nasze badanie jest ważnym krokiem do dyskusji o działaniach, jakie powinny być podejmowane w obszarze podniesienia jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Obecnie dużo się mówi o wpływie pandemii koronawirusa na rynek pracy. Jego konsekwencje obserwujemy również i w przypadku pracowników z niepełnosprawnościami. Mniejsza liczba umów o pracę, wzrost zatrudnienia na chronionym rynku pracy oraz zmniejszenie godzin pracy - to bez wątpienia najbardziej wyraziste przejawy pogorszenia sytuacji zawodowej tej grupy w ostatnich miesiącach - mówi Sylwia Daniłowska, Wiceprezeska Zarządu Fundacji Aktywizacja. - Jesteśmy przekonani, że w czasach rosnącej świadomości pracodawców dotyczącej znaczenia przemyślanej i dobrze wdrażanej polityki HR warto podjąć kwestię jakości zatrudnienia proponowanego pracownikom z niepełnosprawnościami.

Praca w dobie pandemii

No właśnie... Jak wynika z danych Fundacji, pandemia koronawirusa negatywnie wpłynęła na jakość zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Badani pracujący gorzej oceniają dziś stabilność swego zatrudnienia niż jeszcze pół roku wcześniej. W styczniu i lutym 2020 roku owo poczucie stabilności wynosiło ono 4,1 punktu, a w listopadzie spadło do 3,2 punktu.

Ankietowani są również mniej zadowoleni z wysokości wynagrodzenia. I tak: na początku roku wskaźnik wynosił 3,70 punktów (w skali od 1-5), a obecnie - 3,23 punktu. Pogorszeniu uległa również ogólna satysfakcja z obecnej pracy – 4,30 punktu w okresie styczeń-luty 2020 r. do 4,12 w październiku 2020 r.

Relacje w miejscu pracy z klientami, współpracownikami oraz przełożonymi są aspektami wysoko ocenianymi przez klientów z niepełnosprawnościami Fundacji Aktywizacja. Ankietowani wskazują, że ich aktywność zawodowa poprawiła relacje z rodziną, najbliższymi, a także znajomymi i otoczeniem.

Z raportu wynika też, że dzięki pracy badani decydują się na więcej aktywności dodatkowych i deklarują większą odwagę w poznawaniu nowych ludzi i miejsc. Respondenci cenią sobie w pracy również swobodę finansową, która pozwala na realizację swoich pasji.

Stosunkowo nisko oceniany jest - w porównaniu z innymi - przez ankietowanych obszar dotyczący możliwości rozwoju kompetencji, autonomii i awansu. Uczestnicy badania nie oceniają wysoko możliwości rozwoju i awansu w obecnych miejscach pracy (2,77 pkt), a także oferowanych przez pracodawcę szkoleń i zajęć doskonalących kompetencje odbywających się w trakcie pracy (2,65 pkt). Ale za to stosunkowo wysoko oceniają samodzielność decydowania o sposobie wykonywania pracy (3,65 pkt).

Oni dają przykład

Jedną z firm, która od lat wspiera niepełnosprawnych na rynku pracy jest Poczta Polska. W ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami wzrosło tam o blisko 1000 osób.

Na koniec grudnia 2014 r. wskaźnik ich zatrudnienia w spółce wynosił 1,03 proc., a na koniec 2019 r. w spółce pracowało 1810 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, a ów wskaźnik sięgnął 2,22 proc. Na początku tego roku spółka podpisała porozumienie z Fundacją Aktywizacja. Zgodnie z nim do końca 2020 roku miała zatrudnić kolejnych 360 niepełnosprawnych.

"Poczta Polska jest firmą odpowiedzialną społecznie, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością traktujemy jako ważny element polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Jako największy pracodawca w kraju podjęliśmy wyzwanie sukcesywnego wzrostu wskaźnika zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności" - wskazuje Poczta Polska.

Z kolei w 2017 roku w Katowicach powstała agencja marketingowa, która powstała po to, by dać pracę osobom z niepełnosprawnością ruchową.

- Jesteśmy miejscem dedykowanym osobom niepełnosprawnym. Są firmy, które takie osoby zatrudniają. Ale my istniejmy tylko po to, by dawać pracę sparaliżowanym... Postrzegam to jako innowację społeczną i nowy sposób rozwiązywania problemów społecznych - opowiadała o początkach działalności Majka Lipiak, założycielka nietypowej firmy.

O badaniu: Historia „Barometru skutecznej aktywizacji” zaczęła się w sierpniu 2019 r. (od tego czasu pozyskano 566 ankiet). Badanie realizowane jest po 3 i 6 miesiącach od podjęcia zatrudnienia. W grupie badanych po pół roku od podjęcia zatrudnienia, od początku badania znalazło się 806 osób. W 2019 roku było to 400 osób, a od 1 stycznia do 20 listopada 2020 roku - 406 osób.


Ocena: 0
Wyświetleń: 599 Dodał(a): zibi2