efektum
Nikt o tym głośno nie mówi. Każdy obywatel może otrzymać nakaz stawienia się do walki z epidemią 2020-04-03
Mazowieckie

Minister zdrowia z łatwością może skierować każdego obywatela Polski, aby stawił się do walki z epidemią. Nikt o tym nie mówi, a tymczasem temat robi się coraz bardziej gorący.

Minister zdrowia ma prawo wezwać każdego do walki z epidemią. Wiemy, kto może zostać powołany, a kto nie, a także czy za pracę na rzecz państwa przysługuje wynagrodzenie i inne profity.

Minister zdrowia lub wojewoda mogą skierować pismo do każdego obywatela

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce urzędnicy mogą postępować zgodnie z przepisami zapisanymi w ustawie o chorobach zakaźnych, która została uchwalona 2 marca tego roku. Uprawnia ona ministra lub wojewodę, aby skierować daną osobę do pracy w związku z epidemią na mocy decyzji administracyjnej. Każdy Polak może dostać takie pismo, jednak w wyjątkowych przypadkach taka decyzja może być przekazana ustnie lub telefonicznie. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonywalności. Co ciekawe, można się jednak od niej odwołać.

Powinna zostać ona doręczona na piśmie nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia pracy. Od decyzji wojewody możemy odwołać się do ministra zdrowia, a od jego decyzji przysługuje nam odwołanie - wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy - tłumaczy Zofia Gajewska, adwokat z kancelarii Dubois i Wspólnicy. Jednak do czasu wyjaśnienia i rozstrzygnięcia sprawy, obywatel i tak musi stawić się do pracy, inaczej zapłaci karę w wysokości 5 tysięcy złotych.

Kto może zostać powołany do pracy? Na jak długo? Ile zarobi?

Przepisy przepisami i należy uważnie czytać wszelakie pisma, ponieważ kara może być surowsza - chodzi nawet o 3 lata pozbawienia wolności, jeśli decyzja jest wydana na podstawie przepisów o mobilizacji wojskowej.

Do pracy w innym miejscu niż miejsce zamieszkania lub wykonywania zawodu może być skierowany każdy pracownik podmiotów medycznych - pielęgniarki czy też osoby na kontraktach na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Jednak nie tylko: w ustawie czytamy o możliwości powołania do pracy osób, które z medycyną nie mają nic wspólnego. Przydać mogą się kucharze, kierowcy, ale też prawnicy i informatycy. Mogą zostać powołani do pracy maksymalnie do 3 miesięcy. Jeśli czynnie pracują, pracodawca musi udzielić im bezpłatnego urlopu. Nie będą jednak pracować za darmo: przysługuje im umowa oraz 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku w danym zakładzie. Wypłata nie może być niższa niż ta, którą otrzymano w poprzednim miesiącu. Zapewnione będzie też zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu.

https://pikio.pl/minister-zdrowia-0204202-bc-stawiennictwo-do-walki/

Ocena: 0
Wyświetleń: 340 Dodał(a): zibi2
Komentarze