efektum
13. emerytura nie dla wszystkich. Kto nie dostanie trzynastej emerytury? Jest kilka wyjątków 2020-03-26
Pomorskie
Nie wszyscy niepełnosprawni z 500 plus dostaną 13. emeryturę. Niektórych rząd pominął. Także nie wszyscy emeryci mogą liczyć na dodatkowe pieniądze.

Projekt o tzw. "trzynastce" dla emerytów i rencistów (dodatkowe roczne świadczenie pieniężne) jest już w Sejmie. Ale nie wszyscy, którzy spodziewają się dodatkowej wypłaty - dostaną ją.

W długiej wyliczance uprawnionych pominięto osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które otrzymują 500 plus dla niepełnosprawnych, ale nie mają renty lub emerytury, a dostają jedyne zasiłek stały z pomocy społecznej.
"Pomorska" sygnalizowała to w grudniu ubr., gdy pisaliśmy o rządowych planach legislacyjnych wobec emerytów i rencistów. Liczyliśmy że lista uprawnionych zostanie uzupełniona. Tak się jednak nie stało.

Formalnie rzecz biorąc, osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej nie są emerytami ani rencistami. Może dlatego zostali pominięci. Ale emerytura dla matek, które wychowały co najmniej 4 dzieci, też nie jest emerytura, a "rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym". Różnica jest taka, że te pieniądze wypłaca ZUS. I matki prawo do 13. emerytury mają.

Dodatkowe roczne świadczenie dostaną za to emeryci, których emerytura wynosi zaledwie kilka groszy, bo zapłacili tylko jedną lub kilka składek emerytalnych. I nawet te kilka groszy daje im status emeryta.
Takie są paradoksy.

Wykluczeni z 13. emerytury

Kto jeszcze z emerytów i rencistów nie dostanie 13. emerytury?
Żeby dostać "13" trzeba mieć prawo do określonych świadczeń 31 marca roku, w którym wypłacana jest dodatkowa emerytura.

Niejasna jest sytuacja rencistów, którzy mają rentę przyznaną do 31 marca właśnie. Zgodnie z projektem, mają prawo do "13" (bo renta przyznana jest do 31 marca), ale w kwietniu, gdy pieniądze będą wypłacane, oni już renty otrzymają. Teoretycznie powinni mieć wypłacone samo dodatkowe świadczenie, ale posłowie powinni ten zapis sprecyzować, by nie było wątpliwości.

Pieniędzy nie dostana emeryci i renciści, którzy co prawda mają przyznane świadczenia, ale na 31 marca prawo do nich jest zawieszone, bo:
- są w wieku emerytalnym, złożyli wniosek o emeryturę, ale dalej pracują u tego samego pracodawcy bez rozwiązania umowy o pracę
- pobierają wcześniejszą emeryturę lub rentę, dorabiają i z powodu przekroczenia limitu zarobków prawo do świadczeń mają zawieszone.

Dodatkowego rocznego świadczenia nie dostanie też rodzina osoby, która co prawda 31 marca miała prawo do emerytury lub renty, ale zmarła przed otrzymaniem świadczenia.

13. emerytury nie dostaną też sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, bo nie są emerytami ani rencistami.

Trzynasta emerytura 2020 - kiedy i ile

Emerytalne "trzynastki" to 1200 zł brutto (ok. 1000 zł na rękę), będą wypłacane z kwietniowymi świadczeniami (w nielicznych przypadkach w maju), na podobnych zasadach, jak w ubiegłym roku. Nie trzeba będzie składać wniosków.

Według szacunków rządu (dane z Oceny Skutków Regulacji), dodatkowe pieniądze trafią do:

  • 8 mln 168 tys. emerytów i rencistów systemu pozarolniczego (ZUS i emerytury mundurowe)
  • 85,9 tys. osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne
  • 284,6 tys. pobierających renty socjalne
  • 1 mln 148 tys. pobierających renty i emerytury z KRUS
  • 955 rencistów strukturalnych
  • 19 tys. pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające.
Ocena: 0
Wyświetleń: 306 Dodał(a): zibi2
Komentarze