efektum
Niepełnosprawni będą mieli asystentów 2020-02-22
Wielkopolskie, Łęka Opatowska
8 lutego br. w Łęce Opatowskiej odbyła XXII Sesja Rady Gminy, na której obecni radni wszystkie uchwały podjęli jednogłośnie.

Otwierając obrady, przewodniczący Michał Jerczyński potwierdził obecność 13 radnych. Po czym swoje sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył wójt Adam Kopis.
Pierwszą przyjętą jednogłośnie uchwałą był budżet na bieżący rok. Dochody budżetu na 2020 r. w wysokości 32 561 633,14 zł, a wydatki w wysokości 36 383 033,14 zł. Ponadto radni przyjęli plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także ustalili kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Jest to kluczowa uchwała, albowiem organ prowadzący na każdy rok budżetowy zabezpiecza środki finansowe na ten cel. W tym roku wyodrębniono środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Kwotę dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ustalono w wysokości 100%.
Ocena: 0
Wyświetleń: 703 Dodał(a): zibi2