Ogłoszenie:

Stypendium stażowe 2019 - kwota, podatek

dodano: 2019.03.01 ważne do: 2023.11.23 wyświetleń: 210
Szczegóły ogłoszenia:
Wysokość stypendium stażowego uzależniona jest od źródła finansowania - może być wypłacane ze środków unijnych albo z Funduszu Pracy. Ile wynosi stypendium stażowe w 2019 roku brutto/netto? Czym jest staż

Stypendium stażowe to jedna z form wsparcia z urzędu pracy. Instytucję stażu reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, ale bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcąStaż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Staże, które odbywają się za pośrednictwem urzędów pracy, finansowane mogą być ze środków pochodzących z Funduszu Pracy lub funduszy unijnych. Staż w obu przypadkach jest taki sam, różni je jedynie podmiot wypłacający stypendium.

 

Stypendium stażowe wypłacane ze środków FP

Od 2017 roku od stypendium z Funduszu Pracy również nie jest potrącany podatek.

Ile wynosi stypendium stażowe

Stypendium stażowe stanowi 120% zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku stypendium wypłacanego ze środków unijnych będzie on wynosił 997,40 zł netto. Natomiast w sytuacji stypendium stażowego z funduszu pracy będzie on wynosił 1017,40 zł brutto, co po odjęciu składki zdrowotnej daje kwotę 925,83 zł netto.

Wypłata stypendium stażowego następuje po każdym przepracowanym miesiącu. Terminy wypłat stypendium są różne, a to w zależności od danego urzędu pracy.

Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

Ile czasu trwa staż

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, natomiast wszyscy pozostali maksymalni
e na okres do 6 miesięcy.Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, okresów składkowych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Staż nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Urlop i inne prawa

Czas pracy odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługują dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. W tym celu powinien złożyć wniosek. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Przepisy zakazują odbywani stażu pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której starosta wyrazi na to zgodę ze względu na charakter pracy w danym zakładzie.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kontakt
Stypendium stażowe 2019 - kwota, podatek
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.