Ogłoszenie:

Opiekunowie na emeryturze bez prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

dodano: 2019.07.01 ważne do: 2025.11.23 wyświetleń: 85
Szczegóły ogłoszenia:

enat odrzucił projekt o objęciu dostępem do świadczenia pielęgnacyjnego części opiekunów pobierających emerytury i renty. Przedstawiciel rządu argumentował, że z takiego rozwiązania mogłoby skorzystać zbyt wiele osób. Nadzieje daje za to opiekunom jeden z niedawnych wyroków TK. Przypominamy o trudnej sytuacji tej grupy i jej prawnym statusie

 

W praktyce oznacza to np., że 70-letnia matka opiekująca się od 40 lat wymagającym całodobowej opieki synem, nie otrzyma w związku z pełnioną rolą świadczeń pieniężnych, o ile sama pobiera w tym czasie emeryturę (choćby bardzo niską, nieprzekraczającą 1000 zł netto).

Dla porównania, rezygnująca z pracy matka głęboko niepełnosprawnego dziecka (także w wieku dorosłym), jeśli niepełnosprawność powstała przed 18 r.ż., niepobierająca renty ani emerytury, może otrzymać 1583 zł świadczenia pielęgnacyjnego miesięcznie. Jego wysokość jest waloryzowana corocznie, bierze się tu pod uwagę wzrost płacy minimalnej.

 

To właśnie te różnice między opiekunami pobierającymi rentę lub emeryturę w stosunku do tych, którzy otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, stały się podstawą roszczeń tych pierwszych. Chodzi im o wyrównanie wysokości pomocy. Przedstawicielki i przedstawiciele tego środowiska domagają się, by państwo wypłacało im różnicę pomiędzy kwotą świadczenia pielęgnacyjnego, a emeryturą lub rentą.

Warto podkreślić, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne nie stanowią tu negatywnego punktu odniesienia. Wręcz przeciwnie. Wywalczone przez lata protestów podniesienie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego stanowi pozytywny kierunek dążeń także tych opiekunów, którzy nie skorzystali na dotychczasowych podwyżkach. Ich starania próbował swego czasu nagłaśniać Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Jest jeszcze jedna okazja, by przypomnieć o sytuacji tych opiekunów. W 2019 roku doczekali się oni także korzystnego orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie. WSA uznał, że również opiekunom pobierającym świadczenia emerytalne powinno przysługiwać prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (choć pomniejszonego o wysokość tejże emerytury). Był to jednak jednostkowy wyrok, odbiegający od innych, dotychczasowych orzeczeń instancji odwoławczych w tej materii.

Nowe światło nadziei pojawiło się za sprawą wydanego 26 czerwca 2019 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK stwierdził, że dotychczasowy brak prawa do świadczenia pielęgnacyjnego dla tych opiekunów, którzy pobierają renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest niezgodny z ustawą zasadniczą. (Zdanie odrębne zgłosił sędzia Mariusz Muszyński).

Warto zwrócić uwagę, że zakwestionowany przepis Ustawy o świadczeniach rodzinnych (Art. 17.ust. 5.pk t1 lit a) mówi nie tylko o rentach z tytułu częściowej niezdolności do pracy, ale także innych świadczeniach emerytalno-rentowych.

Czy zatem orzeczenie to może nieść nadzieję także dla opiekunek i opiekunów pobierających emeryturę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, zasiłek stały, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy? Trudno powiedzieć, gdyż w tym samym orzeczeniu jest wyraźne mowa, że przepis ustawy ma stracić ważność w zakresie będącym przedmiotem skargi, a więc w odniesieniu do opiekunów na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Sprawa jest dość świeża i trudno przewidzieć dokładnie, czy tak się się stanie, ale wyrok TK istotnie wzmacnia dążenia opiekunów na świadczeniach emerytalno-rentowych do bycia objęciem świadczeniem pielęgnacyjnym. Na pewno jednak ta kwestia będzie wymagała dalszego nagłaśniania i presji, by wykonanie wyroku TK się w pełni ziściło.

A obawa, że nic się nie zmieni jest niestety w pełni uzasadniona.

Przypomnijmy choćby losy wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykluczonych opiekunów osób niepełnosprawnych (tych, którym prawo nie przyznaje świadczenia pielęgnacyjnego, a którzy nie mają też prawa do zabezpieczenia emerytalno-rentowego). Choć od tamtego wyroku minęło ponad 5 i pół roku, ustawodawca nadal go nie wykonał i nie widać szans na to jeszcze w tej kadencji parlamentu.

W kontekście emerytów na świadczeniach emerytalnych i rentowych za wcześnie, by przewidzieć wszystkie skutki wyroku TK. Póki co, możemy natomiast prześledzić dotychczasowe próby zainteresowania losem tej grupy zarówno komisji sejmowych jak i senackich.

Kontakt
Opiekunowie na emeryturze bez prawa do świadczenia pielęgnacyjne
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.