Ogłoszenie:

Zatrudnienie wspomagane

dodano: 2019.05.28 ważne do: 2025.11.23 wyświetleń: 230
Szczegóły ogłoszenia:
W drugim kwartale 2019 roku Rada Ministrów ma zająć się projektem ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Sprawdziliśmy, co znalazło się w dokumencie.
 
  • - Zatrudnienie wspomagane ma być formą aktywizacji zawodowej, która uzupełni dotychczas istniejące rozwiązania z zakresu rehabilitacji zawodowej - mówiła minister Elżbieta Rafalska.
  • Projekt ma za zadanie wesprzeć osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Jakie rozwiązania w tym celu przygotował resort pracy?
  • To m.in. wprowadzenie trenera pracy, który będzie pomagał niepełnosprawnym odnaleźć się w nowych realiach.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), które systematycznie prowadzi GUS wskazuje, że w ostatnim czasie do rekordowo niskiego poziomu zmniejszyła się stopa bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. W 2018 r. osiągnęła ona poziom 7,2 proc. W 2015 r. wynosiła ona 13 proc. To spadek o 5,8 pkt proc.

- Wraz ze wzrostem poziomu zatrudnienia istotnie wzrastała również aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych - zaznacza minister Rafalska. - Podczas gdy jeszcze w 2015 r. udział osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo (tzn. pracujących lub bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy) wynosił 25,9 proc., to w roku 2018 wzrósł on już do 28,3 proc. Jednak pomimo optymistycznych danych statystycznych, nadal istnieje potrzeba aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności tych z największymi trudnościami.

Ten pozytywny trend chce wykorzystać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które opracowało projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym. Dokument znalazł się już w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zgodnie z podanym tam terminarzem, RM ma się nim zająć w drugim kwartale 2019 roku. Co się w nim znalazło?

Cały proces wprowadzania osoby niepełnosprawnej na rynek pracy resort podzielił na kilka etapów.

1) przygotowania do pracy (etap 1) obejmujący: 
a) zaangażowanie – w ramach którego następuje włączenie osoby uprawnionej do zatrudnienia wspomaganego oraz określenie potrzeb, trudności i możliwości w zakresie znalezienia, podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez osobę uprawnioną, 

) utworzenie profilu zawodowego – w ramach którego następuje określenie zakresu niezbędnego wsparcia w tym identyfikację umiejętności, kompetencji i predyspozycji osoby uprawnionej, ułatwiającej jej aktywny wybór zajęcia zgodnego z jej zainteresowaniami, aspiracjami, potrzebami, możliwościami i doświadczeniem, 
c) poszukiwanie pracy – w ramach którego następuje wsparcie osoby uprawnionej w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej, korzystaniu z usług i instrumentów rynku pracy, poszukiwanie i nawiązanie kontaktów z pracodawcami oraz zachęcaniu pracodawców do zatrudnienia osoby uprawnionej, 
d) podjęcie zatrudnienia – w ramach którego następuje ustalenie zasad współpracy pomiędzy osobą uprawnioną, pracodawcą i trenerem oraz wsparcie osoby uprawnionej i pracodawcy w procedurach zatrudnienia 
– kończący się w dniu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej;


2) wsparcia w miejscu pracy (etap 2) obejmujący: 
a) zapoznanie osoby uprawnionej z warunkami pracy oraz obowiązkami na stanowisku pracy, 
b) udzielanie osobie uprawnionej i pracodawcy pomocy w adaptacji w miejscu pracy, 
– kończący się uzyskaniem przez osobę niepełnosprawną zdolności do samodzielnego utrzymania zatrudnienia;


3) monitoringu (etap 3) obejmujący: 
a) monitorowanie sytuacji osoby uprawnionej w okresie zatrudnienia, 
b) dokonywanie okresowych ocen osoby uprawnionej pozwalających sprawdzać jakość jej pracy, poziom zaangażowania i motywacji, 
c) podejmowanie odpowiednich działań, w stosunku do osoby uprawnionej i jej pracodawcy, mających na celu utrzymanie osoby uprawnionej w zatrudnieniu.

Projekt zakłada, że poszczególne etapy usługi będą trwały przez określony czas: etap pierwszy maksymalnie 24 miesiące, etap drugi maksymalnie 4 miesiące, etap 3 maksymalnie 12 miesięcy (w wyjątkowych przypadkach, po decyzji powiatowego urzędu pracy, może on zostać wydłużony o czas niezbędny do jego realizacji). Łącznie cały czas wspierania osoby niepełnosprawnej nie powinien być dłuższy niż 40 miesięcy. Przy czym jest to okres maksymalny, który ulega skróceniu, jeżeli osoba niepełnosprawna szybciej podejmie pracę lub usamodzielni się na stanowisku pracy.

Resort wskazuje, że najistotniejszą osobą w procesie zatrudnienia wspomaganego, będzie trener pracy – odpowiedzialny m.in. za znalezienie kandydata do usługi, wsparcie na wszystkich etapach jej realizacji oraz przygotowanie i podjęcie przez niego aktywności zawodowej.

- Ze względu na kluczową rolę trenera pracy oraz wagę problemów, z jakimi będzie musiał się on mierzyć, wprowadzono certyfikację trenerów oraz mechanizm ujednolicenia standardów ich szkoleń - wskazują autorzy projektu.

Zdecydowano się na wprowadzenie państwowego egzaminu na trenera pracy, przeprowadzanego przez wojewodę. - Podkreślić należy, że środowiska związane z zatrudnieniem wspomaganym, dostrzegły już wcześniej potrzebę ujednolicenia kwalifikacji trenera pracy. Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego złożyła do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego wniosek o wpis kwalifikacji „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) - czytamy na stronie Rady Ministrów.  

Natomiast instytucją odpowiedzialną za realizację zapisanych w ustawie rozwiązań będą agencje zatrudnienia wspomaganego. Jak wskazuje resort pracy, agencją będzie mógł być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo podmiot realizujący zatrudnienie wspomagane dla osób uprawnionych, utworzony przez gminę, powiat lub organizację pozarządową, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wpisany do rejestru agencji. Warunkiem wpisu będzie m.in. posiadanie odpowiedniego personelu (w tym co najmniej dwóch trenerów pracy, psychologa oraz osób realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy) czy dysponowanie lokalem.

Agencje będą odpowiedzialne m.in. za organizację pracy trenerów pracy, wspieranie trenerów w realizacji ich zadań oraz zapewnienie i organizację pracy innych specjalistów w procesie zatrudnienia wspomaganego. Będą one również odpowiedzialne za współpracę z podmiotami zewnętrznymi realizującymi zatrudnienie wspomagane, w tym w szczególności wojewodą, powiatowymi urzędami pracy oraz pracodawcami.


Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

Kontakt
Zatrudnienie wspomagane
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.