Ogłoszenie:

Zmiany w programie „Stabilne zatrudnienie”

dodano: 2019.04.12 ważne do: 2025.11.23 wyświetleń: 93
Szczegóły ogłoszenia:
Na staże zawodowe w administracji rządowej będzie można kierować również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Maksymalna wysokość pomocy na te osoby w ramach modułu I „Instytucje" nie może przekroczyć 17 000 zł.


20 marca 2019 r. Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła zmiany do programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej", których celem jest zwiększenie efektywności oferowanych w programie działań aktywizacyjnych.

Zmiany obejmują w szczególności wprowadzenie do programu nowego modułu – adresowanego do organizacji pozarządowych (Moduł II „Staże zawodowe"), w ramach którego beneficjenci ostateczni programu (osoby niepełnosprawne) kierowani będą na staże zawodowe w administracji rządowej. Moduł II „Staże zawodowe" skierowany jest do naczelnych, centralnych oraz terenowych organów administracji rządowej.

Zadaniem organizacji pozarządowych (adresatów modułu II) jest organizacja staży zawodowych w instytucjach oraz stworzenie optymalnych warunków do ich odbycia przez beneficjentów ostatecznych programu.

Każdego roku realizacji modułu II „Staże zawodowe" PFRON będzie gromadził informacje o zaplanowanej liczbie miejsc stażowych dla osób niepełnosprawnych, w poszczególnych organach administracji rządowej. Na postawie zgłoszeń z instytucji PFRON przygotuje listę pracodawców, którzy przyjmą na staż zawodowy beneficjentów ostatecznych wraz z określeniem liczby miejsc pracy w poszczególnych instytucjach, na których beneficjenci będą odbywali staż. Lista będzie podlegać aktualizacji zarówno w zakresie organów administracji rządowej, jak i liczby miejsc pracy, na których beneficjenci ostateczni będą odbywali staż.

 

Dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach modułu II „Staże zawodowe" nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

W ramach modułu II dofinansowaniu podlegają następujące działania aktywizacyjne:

• przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi zawodowej beneficjenta ostatecznego;

• doradztwo zawodowe na rzecz beneficjenta ostatecznego;

• uzyskanie przez beneficjenta ostatecznego kwalifikacji / umiejętności zawodowych oraz pracowniczych, w tym poprzez realizację kursów, warsztatów lub szkoleń zawodowych;

• zapewnienie beneficjentowi ostatecznemu wsparcia asystenta / trenera pracy w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;

• koszty dojazdów beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy, w okresie do pierwszych 3 miesięcy stażu zawodowego;

• wypłatę stypendium dla beneficjenta ostatecznego skierowanego na staż zawodowy;

• szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji, w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Ponadto, rozszerzona została grupa beneficjentów ostatecznych programu (osób na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne) o osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności oraz zwiększona została maksymalna kwota dofinansowania kosztów działań aktywizacyjnych w ramach moduł I „Instytucje" z kwoty 18 000 zł do kwoty 34 000 zł. W przypadku beneficjentów ostatecznych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności maksymalna wysokość pomocy w ramach modułu I „Instytucje" nie może przekroczyć kwoty 17 000 zł.

Kontakt
Zmiany w programie „Stabilne zatrudnienie”
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.