Ogłoszenie:

ULGA REHABILITACYJNA

dodano: 2019.03.25 ważne do: 2025.11.23 wyświetleń: 134
Szczegóły ogłoszenia:
PODATEK ULGA REHABILITACYJNA PIT ODLICZENIA: Kto odliczy w PIT wydatki na leczenie. Z ulgi rehabilitacyjnej często korzystają seniorzy Do końca kwietnia mamy czas na rozliczenie się fiskusem z podatku od ubiegłorocznych dochodów. Niepełnosprawni, którzy ponieśli w 2018 roku wydatki na leczenie i rehabilitację, mogą skorzystać z podatkowej ulgi rehabilitacyjnej. To samo dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych.
 

Od zeszłorocznego rozliczenia do przepisów o uldze wprowadzono kilka zmian korzystnych dla podatników. Ulga pozwala na odliczenie od dochodu części wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Zgodnie z przepisami wydatki uprawniające do odliczeń dzielą się na nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydana kwota) i limitowane (kwotę przysługującego odliczenia ustala się z uwzględnieniem „górnego” lub „dolnego” limitu).

Jak potwierdzić niepełnosprawność

Przepisy podatkowe precyzują, że fakt niepełnosprawności, która jest podstawą do skorzystania z ulgi, powinien być poświadczony stosownym dokumentem. Jest nim: orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną; orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów; orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Jako osobę niepełnosprawną zaliczoną do I grupy inwalidzkiej traktuje się osobę, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny stopień niepełnosprawności. Jako osobę niepełnosprawną zaliczoną do II grupy inwalidzkiej zaś osobę, w stosunku do której orzeczono całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Ulga dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Zgodnie z przepisami osobą niepełnosprawną pozostającą na utrzymaniu podatnika jest współmałżonek, dziecko własne lub przysposobione, obce dziecko przyjęte na wychowanie, pasierb, ojciec, matka, teść, teściowa, brat, siostra, ojczym, macocha, zięć albo synowa, jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają (to najnowsza zmiana!) 12-krotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W grudniu 2018 renta socjalna wynosiła 1.029,80 zł (1.029,80 zł x 12 = 12.357,60 zł). Do dochodów, o których tu mowa, nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Istota odliczenia ulgi rehabilitacyjnej

Odliczenia można dokonać od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej albo od przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wydatki nielimitowane
Do grupy wydatków nielimitowanych, których poniesienie uprawnia do skorzystania z ulgi, należą m.in. wydatki poniesione na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne;
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;
 • opłacenie tłumacza języka migowego.

Wydatki limitowane
Do wydatków limitowanych zalicza się te poniesione na:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł;
 • utrzymanie przez osoby niepełnosprawne psa asystującego (czyli odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, np. psa przewodnika) - maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł (przez lata możliwość ta dotyczyła tylko osób niewidomych i niedowidzących zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa);
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej - maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2.280 zł (przez lata możliwość ta dotyczyła tylko osób zaliczonych do I lub II grupy inwalidztwa i podatników mających na utrzymaniu osobę niepełno-sprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia, a samochód musiał być używany na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi);
 • leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować je stale lub czasowo - odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.
Których wydatków nie odliczysz w ramach podatkowej ulgi rehabilitacyjnej

Należy pamiętać, że odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie podlegają wydatki, które w całości zostały sfinansowane ze środków:

 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
 • zakładowego funduszu aktywności,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Odliczeniu nie podlegają też wydatki, które w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie niż wymienione powyżej.


Wideo

Więcej na temat: 
 • podatek 2018
 • pit 2018
 • ulga rehabilitacyjna
 • podatki
 • podatki zmiany 2019
 • wydatki na leczenie
REKLAMA
Komentarze

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu napomoc@naszemiasto.plREKLAMA
Najnowsze E-papierosy będą zabronione? Nowe przepisy w USA Przejdź na dietę z NFZ. Państwo pomoże Ci schudnąć Kto odliczy w PIT wydatki na leczenie? Tych leków może brakować w aptekach! [LISTA]
Konał w męczarniach w szpitalnej poczekalni na izbie przyjęć
Bieg dla Matki Polki wokół szpitala
Uwaga! GIS ostrzega przed salmonellą w mięsie OGŁOSZENIA Lokalne oferty
 • Zobacz ofertę
KONIEC BLOKU OGŁOSZEŃ
REKLAMA
Kontakt
ULGA REHABILITACYJNA
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.