Ogłoszenie:

Wyższa renta socjalna i wsparcie osób niepełnosprawnych.

dodano: 2018.05.17 ważne do: 2023.06.08 wyświetleń: 209
Szczegóły ogłoszenia:
Prezydent podpisał dwie ustawy, dzięki którym wprowadzone zostaną szczególne uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podwyższona zostanie renta socjalna osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Rzecznik Praw Pacjenta wyraża zadowolenie z podpisania obydwu ustaw, uważa że z pewnością przyniosą one duże korzyści dla tych grup pacjentów.


Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności precyzuje zakres wsparcia osób, które niezależnie od wieku posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w dostępie do świadczeń opieki
zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.
 

Zmiany wprowadzone w tej ustawie uprawniają ww. osoby do:

korzystania z wyrobów medycznych, które zostały określone w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Oznacza to, że osoby uprawnione mogą korzystać z wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (określonego w ww. ustawie), według wskazań medycznych i bez uwzględniania okresów użytkowania takich wyrobów; korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach; korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uprzedniego uzyskania skierowania. Ponadto dla tej grupy pacjentów ustawa znosi limit finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach umów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i finansowanych z jego budżetu. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r.


Z kolei celem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej – jest podniesienie osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie wydawane jest, gdy naruszenie sprawności organizmu powstało:


przed ukończeniem 18. roku życia; w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia; w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 września 2018 r., z mocą wsteczną od dnia 1 czerwca 2018 r. Oznacza to, że do końca sierpnia renty będą wypłacane w dotychczasowej wysokości, a we wrześniu 2018 r. nastąpi wyrównanie. Ponowne ustalenie wysokości rent socjalnych dokonane zostanie z urzędu.

Kontakt
Wyższa renta socjalna i wsparcie osób niepełnosprawnych.
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.