Ogłoszenie:

Jakie wsparcie dla niepełnosprawnych?

dodano: 2018.04.27 ważne do: 2023.06.08 wyświetleń: 142
Szczegóły ogłoszenia:
W 2017 r. z budżetu państwa przekazano ponad 16,05 mld zł na pomoc niepełnoprawnym i ich opiekunom. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej informuje, z jakiego wsparcia mogą skorzystać?


Wydatki z budżetu państwa na świadczenia w 2017 r. to ponad 16,05 mld zł. Pomoc udzielana jest w różnej formie: zasiłków, świadczeń, dotacji, miejsc opieki dziennej i całodobowej oraz zajęć skierowanych do tej właśnie grupy.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą pobierać co miesiąc: świadczenie pielęgnacyjne (od stycznia 2018 r. wzrosło do 1477 zł), zasiłek pielęgnacyjny (153 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), zasiłek dla opiekuna (520 zł), zasiłek rodzinny (do 135 zł), renta socjalna (865,03 zł), zasiłek stały (604 zł) oraz zasiłek okresowy (418 zł).


Dodatkowo mogą skorzystać ze wsparcia celowego: dopłat do turnusów rehabilitacyjnych (do 1 806 zł) – w 2017 r. skorzystało z nich 61,5 tys. osób, dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego (do 22 583 zł) – w 2017 r. skorzystało z niego 178,6 tys. osób oraz dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (do 67 750 zł) – w 2017 r. skorzystało z niego 16,8 tys. osób. W sumie z refundacji skorzystało 256,9 tys. osób niepełnosprawnych.

Pomoc niepełnosprawnym to nie tylko wsparcie finansowe. Na koniec 2016 roku funkcjonowało ponad 2,6 tys. placówek, z których mogą korzystać osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Są to m.in. domy pomocy społecznej (816 placówek), ośrodki wsparcia (822), dzienne domy pomocy (308), rodzinne domy pomocy (26) oraz warsztaty terapii zajęciowej (715). Łącznie znajduje się w nich 162,1 tys. miejsc.

 

Prowadzone są także warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) - w sumie 715. Korzysta z nich ok. 27 tys. osób niepełnosprawnych. Kwota na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ ze środków PFRON od 2016 roku wynosi 15 996 zł. Z kolei w Zakładach Aktywności Zawodowej (ZAZ) – w sumie 108, zatrudnionych jest ok. 4,5 tys. osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Na ten cel PFRON przeznaczył w ubiegłym roku 510,9 mln zł (427,7 mln WTZ, 83,2 mln ZAZ).

Dla opiekunów, którzy wracają do pracy po przerwie związanej z opieką nad niepełnosprawnym przygotowano dwa instrumenty: grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne.

Po śmierci osoby niepełnosprawnej/zależnej jej opiekun, który traci prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz świadczenie przedemerytalne. Rozwiązanie to wprowadzono w styczniu 2017 r.

Obecnie prowadzone są prace nad zwiększeniem wsparcia dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, co związane jest z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą otrzymać wsparcie z systemu pomocy społecznej. Podstawowym świadczeniem przyznawanym z powodu niepełnosprawności jest zasiłek okresowy. Liczba osób, którym decyzją przyznano zasiłek okresowy z powodu niepełnosprawności w roku 2017 w porównaniu do danych za rok 2016 wzrosła o 0,48%, tj. o 254 osoby (z 53 042 osób w roku 2016 do 53 296 osób w roku 2017).

W związku z przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej rodzina z osobą niepełnosprawną może ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku celowego, który finansowany jest z budżetu samorządów.

Liczba osób, którym decyzją przyznano specjalny zasiłek celowy w roku 2017 w porównaniu do danych za rok 2016 wzrosła o 8%, tj. o 9 805 osób (z 126 514 osób w roku 2016 do 136 319 osób w roku 2017).

Na specjalne zasiłki celowe w roku 2017 przeznaczono 81 060 144 zł, tj. o 16% więcej (ponad 10 mln zł) niż w roku 2016, w którym na ten cel przeznaczono 70 072 758 zł.

Priorytetowym zadaniem państwa jest wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Zadanie to jest realizowane poprzez funkcjonowanie w polskim systemie pomocy społecznej środowiskowych domów samopomocy (ŚDS) i finansowane w całości z budżetu państwa.

Kontakt
Jakie wsparcie dla niepełnosprawnych?
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.