Ogłoszenie:

Środki z PFRON rozdzielone

dodano: 2018.03.29 ważne do: 2023.06.08 wyświetleń: 187
Szczegóły ogłoszenia:

Ponad 3 mln zł wpłynie w tym roku do budżetu Rudy Śląskiej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Środki te zostaną przeznaczone przede wszystkim na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej. Niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie mogą liczyć również na dopłaty do turnusów rehabilitacyjnych czy inwestycji likwidujących bariery architektoniczne.

Jak co roku zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał miastu środki w wysokości wyliczonej na podstawie rozporządzenia o algorytmie. W tym roku jest to kwota 3.025.833 zł.

Miasto nie ma wpływu na wysokość tej dotacji, a przekazywane nam środki nie wystarczają na realizację wszystkich wniosków o dofinansowanie, które są składane przez indywidualne osoby niepełnosprawne – mówi prezydent Grażyna Dziedzic.

Największą pulę środków, ponad 2 mln zł, pochłonie działalność warsztatów terapii zajęciowej. Z kolei ponad 450 tys. zł przeznaczone zostanie na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych przyznawanych osobom niepełnosprawnym. Na dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, a także likwidację barier architektonicznych przeznaczono po 200 tys. zł. Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji czy turystyki osób niepełnosprawnych zarezerwowano natomiast 45 tys. zł. Realizacja dofinansowań następuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, na podstawie złożonych wniosków, natomiast środki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej przekazywane są do Powiatowego Urzędu Pracy. W tym roku na instrumenty lub usługi rynku pracy zostało przeznaczonych blisko 16 tys. zł, a na koszty szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 4 tys. zł.

W ubiegłym roku miasto otrzymało z PFRON 3.054.397 zł dofinansowania. Podobnie jak w tym roku ponad 2 mln zł PFRON przeznaczył na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej. Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zostało przeznaczonych 600 tys. zł, a 160 tys. zł miasto przeznaczyło na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Kolejnych 159 tys. zł posłużyło na dofinansowanie uczestnictwa dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Środki PFRON w wysokości 45 tys. zł przekazano również dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Z ubiegłorocznych środków przekazanych z PFRONu rudzki MOPS udzielił dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla 26 osób, 253 osobom przyznano dotacje do zaopatrzenia w środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne oraz sprzęt rehabilitacyjny. Z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny skorzystało 79 dzieci niepełnosprawnych oraz 74 opiekunów.

Ponad 3 mln otrzymane z PFRON to nie jedyne środki, które otrzymuje miasto. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco monitoruje możliwości pozyskiwania dodatkowych dofinansowań na działania, które podwyższają poziom życia osób niepełnosprawnych – podkreśla prezydent Dziedzic.

Warto wspomnieć, że dzięki przygotowaniu odpowiednich wniosków Ruda Śląska pozyskała w ciągu 2 lat około 1 mln na dofinansowanie do zakupu pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Miasto dołożyło do zakupu kolejny milion, dzięki czemu zabezpieczono przewóz podopiecznych ośrodków, z których korzystają niepełnosprawni. Jest to blisko 800 osób.

Podobnie jak w latach poprzednich, także w tym roku rudzki MOPS realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji. Program jest również finansowany ze środków PFRON i skierowany głównie do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej.

Pomagamy m.in. w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu czy uzyskaniu prawa jazdy kat. B, w zakupie sprzętu elektronicznego czy protez kończyn, a także oferujemy pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym – wymienia Anita Grobelczyk, kierownik Działu Opieki nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi.

Środki w ramach programu przeznaczone są również na pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego. Dzięki uczestnictwu w programie „Aktywny Samorząd” pomoc otrzymało 59 beneficjentów.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosiła na koniec marca 2011 r. prawie 4,7 mln i stanowiła 12,2% ludności kraju (14,3% w 2002 r.). Udział mężczyzn wśród osób niepełnosprawnych wynosił 46,1%, a kobiet 53,9%. W Rudzie Śląskiej wg danych NSP 2011 liczba osób niepełnosprawnych prawnie wynosiła 10 257 osób. W 2017 roku z powodu różnego typu niepełnosprawności Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rudzie Śląskiej wydał 2699 orzeczenia o przyznaniu stopnia niepełnosprawności osobom dorosłym, a osobom poniżej 16. roku życia - 607 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych.

Kontakt
Środki z PFRON rozdzielone
Ruda Śląska ( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.