Ogłoszenie:

Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.

dodano: 2017.11.28 ważne do: 2023.06.08 wyświetleń: 269
Szczegóły ogłoszenia:
Pracowników niepełnosprawnych obowiązują inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Jednakże wymiar czasu pracy tej grupy zatrudnionych oblicza się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przyjmując w miejsce norm kodeksowych normy czasu pracy obowiązujące niepełnosprawnych. Ustalając wymiar czasu pracy dla osób, które legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, stosuje się niższe normy czasu pracy właściwe dla tych pracowników.
Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych uregulowano w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Cechuje się on pewnymi odrębnościami w stosunku do norm kodeksowych.

Czas pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Inaczej jest w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ich czas pracy nie może wynosić więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Podane normy czasu pracy ulegają uchyleniu:

    wobec osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
    gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

Przepisy ustawy o rehabilitacji nie odnoszą się do sposobu ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych. Na mocy art. 5 K.p. będą w tym zakresie stosowane przepisy Kodeksu pracy. Powołana regulacja stanowi, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Zatem wymiar czasu pracy niepełnosprawnych należy obliczać zgodnie z art. 130 K.p., przy zastosowaniu norm czasu pracy określonych w ustawie o rehabilitacji.
Wymiar czasu pracy

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy dla ogółu zatrudnionych określa art. 130 K.p. i należy go stosować również do pracowników niepełnosprawnych. Nie dotyczy on tylko pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym. Na mocy tej regulacji wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

    mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
    dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
    obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Obliczając wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zamiast norm kodeksowych stosuje się normy określone w ustawie o rehabilitacji, właściwe dla określonych stopni niepełnosprawności. Pracownicy niepełnosprawni, których obowiązują niższe normy czasu pracy, mają też niższy wymiar czasu pracy. Prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy jest podstawą do planowania rozkładów czasu pracy pracowników.

W przypadku pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu, wymiar ich czasu pracy ustala się również w podany sposób, jednak w proporcji do wielkości ich etatu.
Kontakt
Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.
( Pokaż na mapie)
Kontakt
Podziel się:
Dodawanie komentarza
Dodawanie komentarza Ukryj formularz
Captcha
Przepisz tekst widoczny na obrazku.
Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.