efektum
Znamy kwoty dotacji oraz podmioty 2020-01-24
Mazowieckie

Znamy kwoty dotacji oraz podmioty wybrane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Miasto ogłosiło wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej i działania na rzecz osób niepełnosprawnych mieszkańców miasta Ostrołęki w 2020 r. Podano także wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotą dotacji.

Środki finansowe pochodzą z budżetu miasta. Szczegółowe warunki udzielania dotacji zostaną określone w indywidualnych umowach zawartych z podmiotami, których oferty zostały wybrane do realizacji zadań.

Lista podmiotów wybranych na 2020 rok wraz z kwotą otrzymanej dotacji:

Zadanie - Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby - kwota ogółem na zadanie 4 tys. 500 zł.

1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna dłoń" - Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby - 3 tys. zł.

2. Stowarzyszenie "Dajmy razem szansę" - "Chcę wiedzieć co chcesz powiedzieć" - 1 tys. 500 zł.

Zadanie - Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych - kwota ogółem na zadanie 8 tys. zł.

1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - Centrum informacyjne dla osób niepełnosprawnych - 5 tys. zł.

2. Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej w Ostrołęce - Biuro Porad Rodzinnych i Obywatelskich. Niepełnosprawni - normalna sprawa - 3 tys. zł.

Zadanie - Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach - kwota ogółem na zadanie 19 tys. 700 zł.

1. Fundacja "Promyk" Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych - Aktywny Dzień Dziecka - 4 tys. zł.

2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" - Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach - 9 tys. zł.

3. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w Ostrołęce - Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach - 4 tys. zł.

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce "Dajmy im Radość” - Spływ kajakowy dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce - 2 tys. 700 zł.

REKLAMAZadanie - Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które: mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych, rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach - kwota ogółem na zadanie 20 tys. 800 zł.

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ostrołęce "Dajmy im Radość" - Hipoterapia dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrołęce - 4 tys. 800 zł.

2. Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła Terenowego w Ostrołęce - Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć - świetlica dla osób niewidomych i niedowidzących - 10 tys. zł.

3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Iskierka" - Sprawny niepełnosprawnych - 6 tys. zł.

Zadanie - Organizowanie i prowadzenie transportu osób niepełnosprawnych: do lekarzy specjalistów i stomatologów poza granice miasta, osób niepełnosprawnych, co do których nie istnieje obowiązek gminy zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe - kwota ogółem na zadanie 30 tys. zł.

1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - TON - transport osób niepełnosprawnych - 30 tys. zł.


Ocena: 0
Wyświetleń: 275 Dodał(a): zibi2
Komentarze