efektum
Wyższy próg przy 500 plus dla niepełnosprawnych 2020-01-13
Mazowieckie

Wyższy próg przy 500 plus dla niepełnosprawnych - Sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS


Dzięki autopoprawce rządu niepełnosprawni otrzymujący świadczenie uzupełniające też zyskają na waloryzacji rent i emerytur.

Osoby, które otrzymują świadczenie uzupełniające w pełnej wysokości, nie będą miały obniżonej jego kwoty na skutek marcowej waloryzacji emerytur i rent. Sejm przegłosował nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS wraz z rządową autopoprawką. Wynika z niej, że łączna kwota świadczenia uzupełniającego i innych świadczeń nie będzie mogła przekroczyć 1700 zł.

Przypomnijmy: świadczenie uzupełniające przysługuje osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, nawet gdy otrzymuje świadczenia z ZUS lub KRUS. Obecnie ich łączna kwota nie może jednak przekroczyć 1600 zł miesięcznie brutto. Znajduje tu zastosowanie zasada złotówka za złotówkę. Im wyższą emeryturę lub rentę otrzymuje osoba niesamodzielna, tym niższe będzie świadczenie uzupełniające. Bez rządowej autopoprawki niepełnosprawni nie odczuliby marcowej waloryzacji emerytur i podwyżek najniższych świadczeń. Ich świadczenia uzupełniające mogłyby zostać pomniejszone.

Ocena: 0
Wyświetleń: 315 Dodał(a): zibi2
Komentarze