efektum
Kolejne 100 zł dopłaty do prądu. Do tego bon energetyczny. Sprawdź, kto dostanie. Budżet to 30 mln zł. 2024-05-06
Śląskie
Kolejne 100 zł dopłaty do prądu - to dalsza pomoc dla najbardziej potrzebujących związana ze wzrostem cen energii. Będzie przysługiwała niezależnie od bonu energetycznego. Celem jest zapobieganie rezygnacji z leczenia. PFRON przeznaczy na ten cel 30 mln złotych.

Będzie kolejne świadczenie z PFRON – dopłata do prądu

Do katalogu świadczeń przekazywanych z PFRON dołączy kolejne – dopłata do prądu. MRPiPS planuje przekazać na ten cel 30 mln zł. Zgodnie z szacunkiem, dopłatę otrzyma ok. 30 tys. osób, które korzystają z koncentratorów tlenu. Przekazanie tych środków ma sprawić, że osoby te mniej dotkliwie odczują podwyżkę cen energii. Z uwagi na wielogodzinne lub czasami nawet całodobowe korzystanie z niezbędnych urządzeń rachunki za energię, które opłacają te osoby są wyższe niż w przeciętnym gospodarstwie domowym. Dopłaty mają zapobiec sytuacjom, w których osoby te ze względów finansowych będą rezygnowały z leczenia.

 Zobacz również:

Ta pomoc będzie niezależna od bonu energetycznego

Dopłata do prądu dla chorujących będzie niezależna od bonu energetycznego. Przypomnijmy, że jak wynika z projektu ustawy zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji, bon energetyczny ma być wypłacany jednorazowo gospodarstwom domowym w II poł. 2024 r. i ma mieć wartość od 300 do 1200 zł. Aby go otrzymać, trzeba będzie spełniać kryterium dochodowe. Zgodnie z przewidywaniami, bon będzie miał wartość 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, dla gospodarstwa 2–3 osobowego 400 zł, dla 4–5 osobowego – 500 zł, a dla sześcio i więcej osobowego – 600 zł.
Jeżeli głównym źródłem ogrzewania danego gospodarstwa domowego będzie zasilane energią elektryczną i będzie ono wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, to bon będzie miał wyższą wartość – 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 800 zł dla gospodarstwa 2–3 osobowego, 1000 zł dla gospodarstwa 4–5 osobowego i 1200 zł dla sześcio- i więcej osobowego.


W przypadku bonu będzie obowiązywała zasada złotówka za złotówkę

Zgodnie z projektem bon energetyczny będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Będzie również obowiązywała zasada złotówka za złotówkę co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Ocena: 0
Wyświetleń: 163 Dodał(a): zibi2