efektum
Badanie potrzeb Osób niepełnosprawnych w Polsce 2024-04-17
Śląskie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje ogólnopolski projekt badawczy pn. „Badanie potrzeb Osób niepełnosprawnych w Polsce”.

Za realizacje badań ilościowych oraz badań jakościowych odpowiada konsorcjum firm Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Agencja Badawcza Fast Solutions (Grupa WW Sp. z o.o.)

Głównym celem badania jest zdiagnozowanie potrzeb osób z niepełnosprawnością z punktu widzenia tych osób oraz zmian, które nastąpiły w stosunku do poprzedniego badania z 2017 roku. Dzięki tym badaniom dostarczone zostaną również rekomendacje w zakresie możliwego wsparcia przez PFRON osób niepełnosprawnych w zaspokajaniu ich potrzeb.

Przeprowadzenie badania ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pozyskane dzięki badaniu informacje pozwolą na lepsze dopasowanie wsparcia do ich rzeczywistych potrzeb, co jest istotne w obliczu planowanych zmian w systemie pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

Badanie

Badanie realizowane jest na terenie całej Polski, obejmuje osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 16 do 65 lat. W ramach badania wykonywane są indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe (badanie jakościowe), a także wywiady ankietowe (badanie ilościowe) z osobami z różnymi typami niepełnosprawności.

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania posłużą wyłącznie do celów analitycznych a wobec uczestników badania zachowane zostaną najwyższe standardy anonimowości i poufności. Raporty i wnioski z badania nie dają możliwości identyfikacji poszczególnych uczestników.

Formularz

Poniższy formularz umożliwiam uczestnikom uzyskanie informacji na temat tego w jaki sposób będą mogli wziąć udział w badaniu.

Link do formularza: https://badanie.panelankietowy.pl/index.php?r=survey/index&sid=858471&token=OzN0021

Pytania

Wszelkich informacji dotyczących organizacyjnej strony badania udzielają przedstawiciele Wykonawców:

W zakresie kontaktu z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością:

  • Natalia Pizło, tel. 789 362 649, e-mail: n.pizlo@fastsolutions.com.pl

W zakresie badań ankietowych:

  • Damian Nalepa, tel. 536 873 481, e-mail: d.nalepa@fastsolutions.pl

W zakresie badań jakościowych:

  • Dr Marcin Pierzchała, tel. 609 409 209, e-mail: m.pierzchala@instytut-ipc.pl
  • Jarosław Sawicki, tel. 792 767 400, e-mail j.sawicki@instytut-ipc.pl
Ocena: 0
Wyświetleń: 265 Dodał(a): zibi2