efektum
Albo świadczenie z gminy, albo wspierające. ZUS każe wybierać 2024-02-14
Śląskie
Niepełnosprawny musi wybrać, czy będzie pobierał świadczenie wspierające, czy też jego opiekun ma dostawać pieniądze z gminy. ZUS twierdzi, że o łączeniu świadczeń nie ma mowy.

Świadczenie wspierające, które wprowadzono od 1 stycznia 2024 r., ZUS przyznaje i wypłaca po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON).

- Ta nowa forma wsparcie jest przyznawana bezpośrednio osobie z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, a nie jak to było w przypadku świadczeń wypłacanych przez organ gminy – dla jej opiekuna – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak podkreśla, świadczeń tych nie wolno łączyć, trzeba zdecydować się na jedno z nich.

Ile wypłaci ZUS

Wysokość świadczenia wspierającego nie jest jednakowa dla każdego, ustala się ją na podstawie liczby punktów określonej w decyzji o poziomie potrzebnego wsparcia, wydanej przez WZON. Gdy decyzja stanie się ostateczna, będzie można poznać, ile będzie wynosiło świadczenie wspierające i wybrać wsparcie, które będzie korzystniejsze.

Świadczenie wspierające a świadczenie z organu gminy

Jeżeli zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę upoważnioną do jej reprezentowania, a opiekun osoby z niepełnosprawnością jest uprawniony do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, to wypłata tych świadczeń ulegnie wstrzymaniu z mocy prawa.

W sytuacji, gdy pokrywa się okres, za który opiekun osoby z niepełnosprawnością pobierał z organu gminy świadczenie albo zasiłek należny opiekunowi, z okresem, za który ZUS przyzna osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające, to opiekun, który pobrał zasiłek z gminy, będzie musiał zwrócić to świadczenie do gminy wraz z odsetkami.

Gmina wyda opiekunowi decyzję o nienależnie pobranym świadczeniu za okres, za który wypłacone świadczenia z gminy pokryło się z okresem, za który ZUS przyznał świadczenie wspierające.

– By uniknąć takich sytuacji, we wniosku o świadczenie wspierające (formularz SWN) można wskazać datę, od której osoba chce uzyskać prawo do wsparcia, tak, aby okresy pobierania obu świadczeń się nie pokrywały. W ten sposób można uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych środków – tłumaczy Kowalska-Matis.

Ocena: 0
Wyświetleń: 470 Dodał(a): zibi2