efektum
Ministerstwo sprawiedliwości: Ubezwłasnowolnienie zostanie zlikwidowane całkowicie 2024-01-24
Śląskie

Według planów Ministerstwa Sprawiedliwości ubezwłasnowolnienie zostanie zlikwidowane całkowicie, by nie można było ingerować w zdolność do czynności prawnych osoby pełnoletniej. Wynika to z zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami.

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zastąpieniem instytucji ubezwłasnowolnienia wspieranym podejmowaniem decyzji. Pytanie o cel i zakres tych prac wysłaliśmy do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wspierane podejmowanie decyzji

Jak poinformował nas Wydział Prasowy Ministerstwa na obecnym etapie prac legislacyjnych nie można jeszcze przedstawić konkretnych projektów rozwiązań, które znajdą się w przepisach regulujących system wspieranego podejmowania decyzji. Prace Zespołu do spraw modelu wspieranego podejmowania decyzji, na czele którego stoi wiceministra Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, koncentrują się na opracowaniu rozwiązań pomagających każdej osobie pełnoletniej maksymalnie korzystać ze zdolności do czynności prawnych i ochronie jej interesów majątkowych.

-W prawodawstwie państw, które już wprowadziły wspierane podejmowanie decyzji, znalazły się instrumenty dostosowane do indywidualnych potrzeb, m. in. pełnomocnictwu pro futuro. Dzięki niemu osoba pełnoletnia może ustanowić pełnomocnika reprezentującego jego interesy na wypadek ograniczenia lub utraty zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji – czytamy w informacji przysłanej nam przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ubezwłasnowolnienie do likwidacji

Według planów resortu ubezwłasnowolnienie zostanie zlikwidowane całkowicie, by nie można było ingerować w zdolność do czynności prawnych osoby pełnoletniej.

- Likwidacja ubezwłasnowolnienia wynika m. in. z przyjętej przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami z 13 grudnia 2006 r. Jej regulacje znalazły wyraz w przepisach krajowych. Uchwałą Rady Ministrów z 16 lutego 2021 r. uchwalono Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030. Następnie Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 3 lipca 2023 r. z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości powołano Zespół do spraw opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji. Zespół w ramach współpracy międzyresortowej, przy udziale organizacji społecznych i środowisk akademickich ma zlikwidować instytucję ubezwłasnowolnienia i wprowadzić system wspieranego podejmowania decyzji – czytamy w przesłanym nam komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Według planów resortu osoby już ubezwłasnowolnione, po wejściu w życie nowych przepisów odzyskają pełną zdolność do czynności prawnych. Opracowane zostaną również przepisy przejściowe, które zapewnią im należytą ochronę i wsparcie.

Ocena: 0
Wyświetleń: 194 Dodał(a): zibi2