efektum
W Strasburgu zaproponowano wprowadzenie ogólnounijnej karty dla osoby z niepełnosprawnością 2024-01-19
Śląskie

Parlament Europejski przyjął w środę w Strasburgu swój mandat do negocjacji z Radą Unii Europejskiej (państwami członkowskimi) w sprawie unijnej karty dla osób z niepełnosprawnością i karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnych

Niepełnosprawność a UE

Osoby z niepełnosprawnością regularnie napotykają bariery podczas podróży lub wizyty w innym państwie członkowskim, ponieważ ich stopień niepełnosprawności nie zawsze jest uznawany w całej UE.

Proponowana dyrektywa wprowadza ogólnounijną kartę dla osoby z niepełnosprawnością i zmienia europejską kartę parkingową dla osób z niepełnosprawnościami, aby podczas krótkiej podróży miały one dostęp do tych samych specjalnych warunków, co osoby zamieszkujące w tym państwie członkowskim, w tym dostęp do parkowania.

Karty i udogodnienia

Obie karty będą wydawane obywatelom UE, których status niepełnosprawności i prawa są uznawane przez państwo członkowskie, w którym zamieszkują, członków ich rodzin oraz osób im towarzyszących lub pomagających.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego proponują, aby obie karty były dostępne w formacie fizycznym i cyfrowym, przy czym - bezpłatnie. Chcą, aby zasady i warunki ubiegania się o kartę były dostępne w przystępnych formatach, w tym w krajowych i międzynarodowych językach migowych oraz alfabecie Braille’a, a także w łatwo zrozumiałym języku.

Aby zapewnić dostęp do świadczeń i pomocy społecznej osobom pracującym lub studiującym w innym państwie członkowskim, posłowie proponują, aby tymczasowo chronić posiadaczy Europejskiej Karty Niepełnosprawności, którzy przeprowadzają się do innego państwa członkowskiego w celu pracy lub nauki, do czasu formalnego uznania ich statusu, w tym osób podróżujących w ramach unijnego programu mobilności, takiego jak Erasmus+.

Państwa członkowskie i Komisja powinny podnosić świadomość obywateli na temat Europejskiej Karty Niepełnosprawności i Europejskiej Karty Parkingowej dla osób z niepełnosprawnością - uważają posłowie - w tym poprzez utworzenie strony internetowej, zawierającej informacje na temat uzyskiwania, używania i odnawiania kart we wszystkich językach UE.

Mandat Parlamentu wprowadza terminy wydawania i odnawiania kart – w ciągu 60 dni - w przypadku karty unijnej i w ciągu 30 dni - w przypadku karty parkingowej. Parlament wprowadza również możliwość zwrócenia się o cyfrową wersję karty parkingowej, która ma być gotowa w ciągu 15 dni.

Ułatwienie i usprawnienie podróżowania

Sprawozdawczyni Lucia Duris Nicholsonova (Odnowić Europę) stwierdziła, że nowe prawo nie tylko ułatwi podróżowanie, ale także sprawi, że zawarte w traktacie zobowiązanie UE do swobodnego przemieszczania się wszystkich Europejczyków stanie się rzeczywistością.

- Wierzę, że zarówno Parlament, jak i Rada wykażą dobrą wolę polityczną, aby szybko osiągnąć porozumienie. To jest początek, a nie koniec. Walka o to, aby osoby z niepełnosprawnością miały takie same prawa jak każdy inny obywatel UE, ma charakter długoterminowy i musimy wprowadzić zmiany w prawodawstwie UE, zwłaszcza w dziedzinie ochrony socjalnej – powiedziała.

Negocjacje z Radą rozpoczną się pod koniec stycznia. Państwa członkowskie uzgodniły już swoje stanowisko
Ocena: 0
Wyświetleń: 400 Dodał(a): zibi2