efektum
Komunikat PFRON: Nowe limity dopłat do czynszu dla niepełnosprawnych. Maksymalna kwota 3297 zł miesięcznie we Wrocławiu [do 31 marca 2024 r.] 2024-01-10
Dolnośląskie, Wrocław
Do 31 marca 2024 r. dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata z PFRON do czynszu najmu wynosi 3297 zł (2429 zł). Ale np. na Podkarpaciu jest to 1833 zł (1350 zł). Kwoty w nawiasach określają dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych, nie korzystających w poruszaniu się z pomocy wózka inwalidzkiego.

PFRON dopłaca do najmu mieszkań wynajętych przez niepełnosprawnych absolwentów. Dopłaty są podzielone na dwie kategorie w zależności od tego, czy absolwent porusza się na wózku inwalidzkim, czy nie. Na końcu artykułu tabela ze stawkami (są też zróżnicowane w zależności od regionu Polski).

PFRON informuje o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego dla programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Kto dostanie dofinansowanie do czynszu wynajętych mieszkań

Dofinansowanie otrzyma absolwent szkoły (wszystkie typy szkół w tym wyższe).

Ukończenie edukacji musi mieć miejsce w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Wniosek mogą złożyć osoby  opuszczające rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Oczywiście absolwent musi złożyć oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Trzeba też złożyć oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Masz dopłatę do PFRON, musisz aktywnie szukać pracy

Dofinansowanie wymaga szukania pracy. I to aktywne. Należy przez to rozumieć konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia, w tym także korzystanie z aplikacji i portali umożliwiających poszukiwanie pracy znajdujących się w Internecie, przeglądanie ogłoszeń, poszukiwanie pracy poprzez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poszukiwanie pracy poprzez powiatowy urząd pracy lub prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy.

Dofinansowanie może być na 36 miesięcy:

  1. W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.
  2. Warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia.
  3. W okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
  4. W okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
 Zobacz również:

Przykładowe stawki dopłat dla niepełnosprawnych absolwentów

W nawiasie podajemy kwoty dla osób niepełnosprawnych nie korzystających z wózka inwalidzkiego.

Dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata do mieszkania wynosi 3297 zł (2429 zł). To miasto ma najwyższą dopłatę w skali Polski. Dla gmin sąsiadujących z Wrocławiem (woj. dolnośląskie) stawka zmniejsza się do 2878 zł (2121 zł). Jeżeli zajrzymy na wschód Polski stawki dopłaty są dużo niższe. Zobaczmy Podkarpacie. Są tam trzy poziomy wsparcia:

  1. najwyższy dla Rzeszowie - 2414 zł (1779 zł)
  2. średni - okolice Rzeszowa 2123 zł (1565 zł)
  3. najniższy dla pozostałych rejonów woj. Podkarpackiego 1833 zł (1350 zł).

Maksymalna kwota dofinansowania (miesięcznie) w I kwartale 2024 r. w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta                                     

Kwoty w złotych, zaokrąglone na zasadach ogólnych.
Wartości ustalone według danych na dzień: 29.12.2023 r.
Wartości obowiązują do dnia: 31.03.2024 r.

Ocena: 0
Wyświetleń: 165 Dodał(a): zibi2