efektum
Komunikat PFRON: Nowe limity dla niepełnosprawnych w programie \"Mieszkanie dla absolwenta\". 2024-01-08
Śląskie
Do 31 marca 2024 r. dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata z PFRON do czynszu najmu wynosi 3297 zł (2 429 zł). Ale np. na Podkarpaciu jest to 1833 zł (1350 zł). Kwoty w nawiasach są dla osób niepełnosprawnych nie korzystających z wózka inwalidzkiego.

PFRON dopłaca do najmu mieszkań wynajętych przez niepełnosprawnych absolwentów. Dopłaty są podzielone na dwie kategorie w zależności od tego, czy absolwent porusza się na wózku inwalidzkim, czy nie. Na końcu artykułu tabela ze stawkami (są też zróżnicowane w zależności od regionu Polski).

PFRON informuje o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w I kwartale 2024 roku, dostępnej w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego dla programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Kto dostanie dofinansowanie do czynszu wynajętych mieszkań

ofinansowanie otrzyma absolwent szkoły (wszystkie typy szkół w tym wyższe). Ukończenie edukacji na tych poziomach może mieć miejsce  w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Bierze się też pod uwagę datę opuszczenia rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka.

Oczywiście musi złożyć oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej.

Trzeba też złożyć oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Masz dopłatę do PFRON, musisz aktywnie szukać pracy

Dofinansowanie wymaga szukania pracy. I to aktywne. Należy przez to rozumieć konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia, w tym także korzystanie z aplikacji i portali umożliwiających poszukiwanie pracy znajdujących się w Internecie, przeglądanie ogłoszeń, poszukiwanie pracy poprzez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poszukiwanie pracy poprzez powiatowy urząd pracy lub prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy.

Dofinansowanie może być na 36 miesięcy:

  1. W okresie od 1 do 12 miesiąca objętego dofinansowaniem beneficjent nie jest zobowiązany do informowania realizatora Programu o zmianie lub utracie zatrudnienia.
  2. Warunkiem udzielenia dofinansowania od 13 do 36 miesiąca jest złożenie oświadczenia o zatrudnieniu beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania realizatora Programu o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia.
  3. W okresie od 13 do 36 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
  4. W okresie od 13 do 36 miesiąca łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.

Przykładowe stawki dopłat dla niepełnosprawnych absolwentów

W nawiasie podajemy kwoty dla osób niepełnosprawnych nie korzystających z wózka inwalidzkiego.

Dla mieszkań we Wrocławiu miesięczna dopłata do mieszkania wynosi 3297 zł (2 429 zł). To miasto ma najwyższą dopłatę w skali Polski. Dla gmin sąsiadujących z Wrocławiem (woj. dolnośląskie) stawka zmniejsza się do 2878 zł (2121 zł). Jeżeli zajrzymy na wschód Polski stawki dopłaty są dużo niższe. Zobaczmy Podkarpacie. Są tam trzy poziomy wsparcia:

  1. najwyższy dla Rzeszowie - 2414 zł (1779 zł)
  2. średni - okolice Rzeszowa 2123 zł (1565 zł)
  3. najniższy dla pozostałych rejonów woj. Podkarpackiego 1833 zł (1350 zł).
Ocena: 0
Wyświetleń: 180 Dodał(a): zibi2