efektum
Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej - lista 2024-01-05
Śląskie
Wśród osób uprawnionych do korzystania ze zwolnienia są m.in. bezrobotni, niepełnosprawni oraz osoby, które przekroczyły wymagany wiek.Przejdź dalej i sprawdź, kto od 1 stycznia 2024 r. nie musi opłacać abonamentu RTV >>>archiwum/zdjęcie ilustracyjne

Tyle będzie kosztował abonament RTV w 2024

Zniżki przysługują również osobom, które opłacą abonament RTV z góry za co najmniej dwa miesiące. Poniżej prezentujemy wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika radiofonicznego z uwzględnieniem zniżek.

 • 2 miesiące - 16,90 zł
 • 3 miesiące - 25,10 zł
 • 4 miesiące - 33,80 zł
 • 5 miesięcy - 42,00 zł
 • 6 miesięcy - 49,60 zł
 • 7 miesięcy - 58,30 zł
 • 8 miesięcy - 66,50 zł
 • 9 miesięcy - 74,70 zł
 • 10 miesięcy - 83,40 zł
 • 11 miesięcy - 91,60 zł
 • 12 miesięcy - 94,00 zł

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego z uwzględnieniem zniżek:

 • 2 miesiące - 53,00 zł
 • 3 miesiące - 78,70 zł
 • 4 miesiące - 106,00 zł
 • 5 miesięcy - 131,70 zł
 • 6 miesięcy - 155,70 zł
 • 7 miesięcy - 183,00 zł
 • 8 miesięcy - 208,70 zł
 • 9 miesięcy - 234,40 zł
 • 10 miesięcy - 261,70 zł
 • 11 miesięcy - 287,40 zł
 • 12 miesięcy - 294,90 zł

Opłatę abonamentową należy wnieść z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna.

Warto pamiętać, opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej czy platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.

Oni są zwolnieni z opłaty abonamentowej

Co do zasady, obowiązek wnoszenia opłat abonamentowych dotyczy każdego gospodarstwa domowego, w którym znajduje się minimum jeden odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny. Są jednak wyjątki od tej reguły, a lista osób zwolnionych z abonamentu RTV jest bardzo długa.

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych mówi, że zwolnione z opłat abonamentowych są pewne uprawnione grupy osób.

Aby móc skorzystać ze zniżki, należy przedstawić w placówce pocztowej dowód osobisty oraz dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych. Ponadto należy również złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z ww. zwolnień.

Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV w 2024

Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia.

Listę osób zwolnionych z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych publikuje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Sprawdziliśmy, kto od 1 stycznia 2024 r. nie musi opłacać abonamentu RTV. Wśród osób uprawnionych do korzystania ze zwolnienia są m.in. bezrobotni, niepełnosprawni oraz osoby, które przekroczyły wymagany wiek.

Pełną listę osób zwolnionych z abonamentu RTV w 2024 r. prezentujemy w galerii poniżej. Sprawdź, czy jesteś na liście!

Tak opłacisz abonament RTV

Abonenci mają kilka możliwości opłacenia abonamentu RTV. Opłatę można wnieść we wszystkich placówkach pocztowych oraz przez stronę internetową Poczty Polskiej S.A. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych.

Sprawdź, jak zapłacić za abonament RTV

 • w placówce pocztowej
 • na Platformie Płatności na stronie Poczty Polskiej
 • e-przelewem

Opłaty z tytułu abonamentu należy dokonywać na numer rachunku bankowego zawierający indywidualny numer identyfikacyjny abonenta. W celu dokonania opłaty abonamentowej niezbędna jest znajomość 26-cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, nadanego podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi.

Ocena: 0
Wyświetleń: 190 Dodał(a): zibi2