efektum
Twoje orzeczenie o niepełnosprawności nie wygaśnie 31 grudnia 2023 r. Sejm zainterweniuje w tej sprawie. Nie stracisz renty albo zasiłku 2023-12-18
Śląskie
W Sejmie złożono pilny projekt ustawy przedłużającej terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności do 30 września 2024 r. Bez tej ustawy osoby niepełnosprawne stracą uprawnienia do rent, zasiłków i kart parkingowych.

Bo w zespołach ds. orzekania o niepełnosprawności są zatory. Wpłynęło do nich wiele wniosków o ponowne wydanie orzeczeń dla osób, które były z tego obowiązku zwolnione w okresie 2020-2023 r. I zbliża się termin startu świadczenia wspierającego.

Przedłużenie ważności orzeczeń osób niepełnosprawnych do 30 września 2024 r.

Projekt poselski został złożony przez posłów Trzeciej Drogi, KO i Lewicy. Oznacza to, że prawie na pewno ma poparcie rządu Donalda Tuska i zostanie szybko uchwalony. Jest możliwe, że jeszcze w grudniu 2023 r., tak aby np. nikt nie stracił ważności orzeczenia 31 grudnia 2023 r.

Projekt dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ustawa wprowadza następujące zasady:

Zasada 1. Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upływa do 30 czerwca 2024 r., zachowuje ważność do 30 września 2024 r. Jednak nie dłużej niż do dnia nowego (prawomocnego) orzeczenia. Czyli jeżeli ważność orzeczenia upływa 1 marca 2024 r., zostaje automatycznie z mocy prawa przedłużona do 30 września 2024 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasada 2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej wypłacanych na podstawie ww. orzeczeń jest automatycznie przedłużone do 30 września 2024 r. Nie trzeba składać wniosków do MOPS/GOPS, innych urzędów. Odpowiednie decyzje zostaną wydane automatycznie – MOP i GOPS będą działały „z urzędu”.

Zasada 3. Przedłużenie z daty „30 czerwca 2024 r.” na „30 września 2024 r \" dotyczy kart parkingowych.

Wygasanie terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności - skąd się wzięło zablokowanie zespołów ds orzekania o niepełnosprawności?

W komisjach ds. orzekania o niepełnosprawności zatory. Wzięły się z odwołania stanu epidemii i konieczności stanięcia przed zespołami ds. orzekania osób niepełnosprawnych, które nie musiały tego zrobić w okresie pandemii (zawieszono ten obowiązek). I teraz starają się uzyskać nowe orzeczenie w miejsce tych, które niedługo wygasną. A drugą przyczyną jest świadczenie wspierające - rusza od 1 stycznia 2024 r. Wiele osób złoży wnioski o to świadczenie.

Szereg orzeczeń dla osób niepełnosprawnych wygasa w terminach: do 31 grudnia 2023 r., 31 marca 2024 r. i 30 września 2024 r.

Od 1 lipca 2023 r. Minister Zdrowia odwołał stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Do tej daty orzeczenia o niepełnosprawności były przedłużane \"automatycznie\" z mocy prawa bez konieczności stawania przez osobę niepełnosprawną  

WAŻNE! Do 5 sierpnia 2023 r. orzeczenia wydane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, były przedłużane na podstawie art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Od 6 sierpnia 2023 r. obowiązują określone, graniczne daty ważności tych orzeczeń.


Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynął:

  • do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
  • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.

Orzeczenia te będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego, ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

WAŻNE! Nowe przepisy, które obowiązują od 6 sierpnia 2023 r. nie dotyczą orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS. Zatem mogą być one przedłużane tylko w oparciu o art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – tzw. „Tarczy antykryzysowej”5.

Dlatego orzeczenie ZUS o:

  • niezdolności do pracy lub
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji,
REKLAMA

które traci ważność w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności. Wniosek o wydanie nowego orzeczenia musi być jednak złożony przed upływem terminu ważności wcześniejszego orzeczenia.

Okres 30 dni, następujący po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, upływa 31 lipca 2023 r. A więc orzeczenia ZUS, które wygasną 1 sierpnia 2023 r. lub później, nie będą mogły być przedłużone. Ich okres ważności skończy się w terminie określonym w Państwa orzeczeniu.

Podstawy prawne

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1118)
  • Art. 10 i art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 852)
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095, ze zm.).
  • art. 15zc ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095, ze zm.).
Ocena: 0
Wyświetleń: 187 Dodał(a): zibi2