efektum
Nawet 3495 zł z ZUS dla dorosłych niepełnosprawnych już od Nowego Roku 2023-11-29
Śląskie
Od 1 stycznia 2024 r. dorosłe osoby niepełnosprawne mogą otrzymywać z ZUS świadczenie wspierające. Nie wystarczy jednak mieć orzeczenie o niepełnosprawności. Komisją lekarska wyda osobną decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Wysokość świadczenia zależeć będzie od liczby punktów.

Celem świadczenia wspierającego ma być udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Kto powinien pośpieszyć się z wnioskiem

Świadczenie przysługiwać będzie osobom, które ukończyły co najmniej 18, rok życia i posiadającym decyzje, w których określony zostanie poziom potrzeby wsparcia. Będzie on ustalany w punktach od 70 do 100 punktów przez zespoły składające się ze specjalistów, np. medyków.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 87 do 100 pkt.

Od 1 stycznia 2025 r. – świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 pkt,

Od 1 stycznia 2026 r. - świadczenie wspierające będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnościami z ustalonym poziomem potrzeby wsparcia od 70 do 77 pkt .

Warto pośpieszyć się z wnioskiem do ZUS o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, gdyż wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć najwcześniej w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stanie się ostateczna. To powoduje, że zostało niewiele czasu, by uzyskać decyzję komisji i otrzymać świadczenie już w styczniu 2024 r., jeśli komisja przyzna 87-100 pkt.

Kryteria nieco szersze

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia będzie polegało na ocenie, jaki zakres wsparcia jest niezbędny osobie, która utraciła autonomię fizyczną, psychiczną, intelektualną lub sensoryczną, by zapewnić tej osobie niezależność. Komisja oceni, czy osobie niepełnosprawnej potrzebne jest wsparcie jednej lub więcej osób albo urządzeń czy technologii wspomagających funkcjonowaniu w określonych obszarach życia. Ocena będzie uwzględniała każdy aspekt życia osoby niepełnosprawnej, a pod uwagę będzie brany m.in. wiek, zdolność do samodzielnego wykonywania określonych czynności.

Czy trzeba będzie stawić się przed komisją w przychodni lub ZUS? Niekoniecznie. Ocena będzie dokonywana w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub, na jej wniosek, w miejscu zorganizowanym przez zespół oceniający.

Ile wyniesie świadczenie wspierające

Kwota przyznanego świadczenia wspierającego będzie zależeć od liczby przyznanych punktów. Są one przyznawane według bardziej szczegółowych kryteriów niż w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności. Komisja medyczna weźmie pod uwagę m.in. wiek,  zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek. Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie., dlatego niepełnosprawny Konieczne jest odrębne postępowanie przed zespołem medycznym.

Kwota świadczenia będzie powiązana z wysokością renty socjalnej, co oznacza, że wraz z jej wzrostem będzie wzrastało świadczenie wspierające. W zależności od poziomu potrzeby wsparcia, świadczenie zostanie przyznane w wysokości od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej.

Czy trzeba się obawiać komisji?

Osoby niepełnosprawne mają spore obawy przed złożeniem wniosku. Ich zdaniem, ustalenie poziomu potrzeby wsparcia może służyć weryfikacji już posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności i skutkować będzie odebraniem lub zmniejszeniem renty.

Rząd uspokaja jednak, że żadna weryfikacja posiadanego orzeczenia dokonywana nie będzie.

\"Ustalenie poziomu potrzeby wsparcia będzie dokonywane odrębną od orzeczenia decyzją, dla której funkcjonować będzie stosowna procedura zgłaszania zastrzeżeń co do jej wyniku, w tym prawo do jej weryfikacji przez sąd \" - czytamy na stronie gov.pl

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl


Ocena: 0
Wyświetleń: 198 Dodał(a): zibi2