efektum
Ogłoszenie o Rocznym Planie Działania na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok 2023-11-22
Śląskie

20 listopada 2023 r. Biuro Funduszu Solidarnościowego poinformowało, że Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptowała Ogłoszenie o Rocznym Planie Działania na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2024 rok, o którym mowa w art. 11 ustawy z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.

W 2024 roku zaplanowana jest realizacja następujących Programów:

  • Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
  • Program „Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,
  • Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,
  • Program pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024,
  • Program pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”,
  • Program pn. „Rodzinne ośrodki wparcia”.

Ponadto w 2024 r. planuje się także realizację programu rządowego przygotowanego przez Ministra Sportu i Turystyki, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o Funduszu Solidarnościowym, mającego na celu promocję sportu osób niepełnosprawnych.

Roczny Plan Działania na Rzecz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na rok 2024 ma na celu realizację zadań, o których mowa w ustawie z 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, tj. zadań:

1) związanych z promowaniem i wspieraniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych;

2) z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych oraz programów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5 ustawy o Funduszu Solidarnościowym.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1494,ogloszenie-o-rocznym-planie-dzialania-na-rzecz-wsparcia-osob-niepelnosprawnych-na-2024-rok

Ocena: 0
Wyświetleń: 209 Dodał(a): zibi2