efektum
Świadczenie wspierające. Jest projekt rozporządzenia w sprawie ustalania potrzeby wsparcia 2023-11-03
Śląskie

W lipcu tego roku prezydent podpisał Ustawę o świadczeniu wspierającym. Świadczenie to ma być przyznawane osobom z niepełnosprawnością na podstawie skali oceny potrzeby wsparcia. Jak do tej pory brakowało jednak informacji na temat tego, jak ma ona wyglądać. Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowano 31 października.

Na rozporządzenie regulujące kwestie skali oceny potrzeby wsparcia czekano już od czasów, gdy trwały prace nad ustawą. To na podstawie tej skali mają być przyznawane punkty określające to, czy dana osoba otrzyma świadczenie wspierające i jaka będzie jego wysokość.

Świadczenie wspierające

Przypomnijmy. Świadczenie wspierające ma trafiać do osób, które poddadzą się procedurze oceny potrzeby wsparcia, jeśli zostanie u nich oceniona na 70 lub więcej punktów w 100-punktowej. Świadczenie wspierające będzie przyznawane osobie z niepełnosprawnością dopiero od 18 roku życia. Od 16 będzie można wnioskować o określenie potrzeby wsparcia, na podstawie którego będzie przyznawane świadczenie wspierające. Co ważne – nie będzie można łączyć tych dwóch świadczeń. Zgodnie z ustawą będzie 6 progów i 6 stopni wysokości kwot świadczenia wspierającego.

220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia,

· 180% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 90 do 94 punktów w skali potrzeby wsparcia,

· 120% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 85 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia,

· 80% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 80 do 84 punktów w skali potrzeby wsparcia,

· 60% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 75 do 79 punktów w skali potrzeby wsparcia,

· 40% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 74 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Więcej na temat Ustawy o świadczeniu wspierającym można przeczytać w artykule z końca lipca tego roku.

Zdolności i czynności

Opublikowany 31 października projekt rozporządzenia określa szczegółowy sposób postępowania przy wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, skład oraz sposób powoływania i odwoływania członków wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. Opisuje też zapisy szczegółowe standardy w zakresie ustalania potrzeby wsparcia i jej poziomu.

Przy ocenie potrzeby wsparcia mają być brane pod uwagę zdolności osoby z niepełnosprawnością do samodzielnego wykonywania czynności związanych z codziennym funkcjonowaniem m.in. zdolność osoby do świadomego i samodzielnego zainicjowania wykonania czynności, zdolność do kontrolowania wykonywania czynności od początku do końca, okoliczności związane z niepełnosprawnością osoby, ale też nadmierną troskę ze strony innych osób.

Samą potrzebę wsparcia ustala się poprzez ocenę czynności takich jak np. zmiana pozycji ciała, poruszanie się w znanym i nieznanym środowisku — także przemieszczanie się środkami transport, chwytanie, sięganie i posługiwanie się przedmiotami, ale też klasyfikowanie odbieranych bodźców, prowadzenie rozmowy, przekazywanie informacji, a także koncentrowanie się na danej czynności.

Na określenie potrzeby wsparcia wpływ ma mieć także to, czy osoba z niepełnosprawnością samodzielnie się umyje i wysuszy, skorzysta z toalety, ubierze się, czy zje posiłek i czy może zostać sama w domu bez opieki etc.

Dla każdej czynności związanej z codziennym funkcjonowaniem, gdy osoba z niepełnosprawnością nie ma zdolności do samodzielnego wykonania czynności, określa się rodzaj wymaganego wsparcia oraz jego częstotliwość, którym przypisana jest określona wartość punktowa, odpowiadająca wadze tej czynności dla możliwości niezależnego życia.

Potrzeba wsparcia ma być oceniana w odniesieniu do wieku osoby z niepełnosprawnością i jej rodzaju: fizycznej, sensorycznej, intelektualnej i psychicznej.

Punkty, iloczyny, wagi

Rozporządzenie zawiera też informacje o tym, jak mają być przyznawane punkty, na podstawie których będzie przyznawane świadczenie wspierające, Na przykład, gdy dana czynność może być wykonywana przez osobę z niepełnosprawnością pod nadzorem — przyznawane za nią jest 0,95 punktu, a gdy potrzebuje ona wsparcia specjalnego — cały punkt. Ocenie będzie też podlegać częstotliwość pomocy potrzebnej osobie z niepełnosprawnością do wykonania danej czynności. .

Wartość punktową potrzeby wsparcia, dla każdej czynności związanej z obszarami codziennego funkcjonowania, określa się jako iloczyn współczynnika rodzaju wymaganego wsparcia, współczynnika częstotliwości wymaganego wsparcia i wagi przypisanej do danej czynności. Iloczyn zaokrągla się do tysięcznych części w górę.

W projekcie rozporządzenia zawarto też informacje na temat tego, jak powoływani będą członkowie zespołów ustalających potrzebę wsparcia i kto będzie mógł wchodzić w ich skład.

Z całym Projekemt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia można zapoznać się na stronie legislacja.rcl.gov.pl.

Ocena: 0
Wyświetleń: 206 Dodał(a): zibi2